Porvoon sairaanhoitoalue

Porvoon sairaanhoitoalue (Porvoo, Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Sipoo).

​​​​​​​​​​​​​​​

Diabetesvastaanotot

Terveysasemat hoitavat tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvä eli sekundaarinen diabetesta sekä osaa tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurannasta. Terveysasemilla diabetesta hoitavat yleislääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat ja Porvoossa myös jalkaterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Lisätietoa
Porvoon terveyskeskus
Askolan terveyskeskus​
Loviisan terveyskeskus​

Loviisaan kuluvat myös:
Liljendal ja Pernaja​
Lapinjärvi​
Pornainen

Porvoon sairaalan sisätautien poliklinikka hoitaa vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon ja –opetuksen 1-2 vuotta, harvinaisten tai epäselvien diabetesmuotojen diagnostiikan, insuliinipumppuhoidon aloitukse ja seurannan, vaikeaa munuaissairautta sairastavat diabetespotilaat (predialyysi- tai dialyysivaihe, munuaissiirron jälkeen, elinsiirtopotilaiden diabetes osittain), vaikeahoitoisen tyypin 2 tai muu diabeteksen. Hoitoon  vaaditaan lääkärin lähete . Porvoon sairaalassa diabetesta hoitavat endokrin​ologi, sisätautilääkärit, diabeteshoitaja, jalkojenhoitaja ja ravitsemusterapeutti.

Lisätietoa Porvoon sairaalan sisätautien poliklinikka.

Porvoon sairaala lastentautien yksikössä hoidetaan alle 16-vuotiaana sairastuneet.
Lisätietoa Porvoon sairaalan Lastentautien poliklinikka.

Ohjaus, tuki ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tuki palvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Hoitotarvikejakelu

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiapalveluja on Porvoon sairaalassa ja Porvoon terveyskeskuksessa. Palveluihin hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Jalkaterapia

  • Perustason hoito: terveysasemien sairaanhoitajat, Porvoon terveyskeskuksen jalkaterapeutti, Porvoon sairaalan jalkojenhoitaja.
  • Jalkahaavat, asentovirheet: hoidon alkuvaiheessa porrastus diabeteksen hoitopaikan mukaa (terveysasemien tai Porvoon sairaalan jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja).
  • Jalkahaava, joka ei ala parantua 6 viikossa: Lääkärin lähete HUS:n Verisuonikirurgian poliklinikalle, Porvoon sairaalan sisätautien poliklinikalle (endokrinologi), Meilahden Diabetesjalkapoliklinikalle tai Moniammatilliseen jalkatyöryhmään.
  • Epäily Charcot’n neuroartropatiasta tai vaikea asentovirhe: Lääkärin lähete Porvoon sairaalan endokrinolgille tai HUS:n Diabetesjalkapoliklinikalle.
  • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Tarvittaessa lääkärin lähete Konsultaatiopoliklinikalle tai HUS:n Ihotautien poliklinikalle.

Fysioterapia ja erityisliikunnan ohjaus

Hoitoon hakeudutaan oman terveysaseman kautta.

Suun terveys

Hoitoon hakeudutaan oman terveysaseman kautta.

Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

Hoitoon hakeudutaan oman terveysaseman kautta.

Päihdepalvelut

Hoitoon hakeudutaan oman terveysaseman kautta.

Tutkimukset

Muut erikoisalat

​Muiden erikoisalojen konsultaatio tapahtuu kunkin erikoisalan alueellisen porrastuksen mukaisesti. Muille erikoisaloille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.


Ajankohtaista

HUS ottaa käyttöön Diabeteslaaturekisterin vuoden 2018 aikana​.