Kerava

Diabetesvastaanotot

 • Terveysasemat hoitavat tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvä eli sekundaarista diabetesta sekä tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurantaa. Lisätietoa Keravan terveysasemalta. Terveysasemilla diabetesta hoitavat yleislääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.
 • HUS, Meilahden Endokrinologian poliklinikka hoitaa vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon ja –opetuksen 1-2 vuotta, harvinaisten tai epäselvien diabetesmuotojen diagnostiikan, insuliinipumppuhoidon aloituksen ja seurannan, vaikeaa munuaissairautta sairastavat diabetespotilaat (predialyysi- tai dialyysivaihe, munuaissiirron jälkeen, elinsiirtopotilaiden diabeteksen osittain. Hoito vaatii lääkärin lähetteen. Lisätietoa HUS Endokrinologian poliklinikka. Endokrinologian poliklinikalla diabetesta hoitavat endokrinologit, sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkojenhoitajat, jalkaterapeutit sekä moniammatillinen jalkatyöryhmä. Ravitsemusneuvontapalvelut tuottaa Ravioli.
 • HUS, Espoon Diabeteskeskus hoitaa alle 16-vuotiaana sairastuneet. Lisätietoa HUS Jorvin Diabeteskeskus

Ohjaus, tuki ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tuki palvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Hoitotarvikejakelu

Ravitsemusterapia

Ravitsemust​erapia palveluihin haetaan oman hoitopaikan kautta, katso Diabetesvastaanotot. Ravitsemusterapiapalveluja on terveysasemilla, konsultaatiopoliklinikoilla ja HUS:ssa.

Jalkaterapia

 • Perustason hoito: Terveysasemien jalkaterapeutit.
 • Jalkahaavat, asentovirheet: hoidon alkuvaiheessa porrastus diabeteksen hoitopaikan mukaa (terveysasemien, konsultaatiopoliklinikoiden tai HUS:n jalkaterapeutit tai jalkojenhoitaja).
 • Jalkahaava, joka ei ala parantua 6 viikossa: Lääkärin lähete HUS:n Verisuonikirurgian poliklinikalle, Diabetesjalkapoliklinikalle tai Moniammatilliseen jalkatyöryhmään.
 • Epäily Charcot’n neuroartropatiasta tai vaikea asentovirhe: Lääkärin lähete HUS:n Diabetesjalkapoliklinikalle.
 • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Tarvittaessa lääkärin lähete Konsultaatiopoliklinikalle tai HUS:n Ihotautien poliklinikalle.

Fysioterapia ja erityisliikunnan ohjaus

Yhteys omalle terveysasemalle.

Suun terveys

Yhteys omalle terveysasemalle.

Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

Yhteys omalle terveysasemalle.​

Päihdepalvelut

Yhteys omalle terveysasemalle.​

Tutkimukset

 • Laboratoriotutkimukset HUSLABin pisteissä. Lisätietoa HUSLAB laboratoriot.​
 • Silmänpohjakuvaukset 2 kertaa vuodessa terveyskeskuksessa silmälääkärin suosituksen mukaan.
 • Röntgenkuvaukset hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n röntgenissä. Lisätietoa kaikkien HUS-piirin röntgenkuvauspisteiden tiedoista HUS-röntgenin sivustolta.
 • Kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. ENMG, spirometria, rasitusergometria, 24 tunnin verenpaineseuranta, Holter-tutkimus) hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n pisteissä.

Muut erikoisalat

Muiden erikoisalojen konsultaatio tapahtuu kunkin erikoisalan alueellisen porrastuksen mukaisesti. Ensisijaisesti konsultoidaan Peijaksen poliklinikoita. Muille erikoisaloille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää: Omahoitoa tukevaa tietoa eri erikoisaloista Terveyskylä.fi​. sivustolta. Käy tutustumassa mm. Paino​nhallintatalo.fiVerisuonitalo.fi​ ja Kivunhallintatalo.fi​.


Ajankohtaista

 • HUS ottaa käyttöön Diabeteslaaturekisterin vuoden 2018 aikana.
 • Meilahden Diabetespoliklinikka siirtyy Apotti-sairauskertomusjärjestelmään vuoden 2019 alussa.​

 

Päivitetty