Helsinki

​​​​​​​​​

Diabetesvastaanotot

Terveysasemat hoitavat tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvä eli sekundaarista​ diabetesta sekä tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurantaa. Terveysasemilla diabetesta hoitavat yleislääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.

Lue lisää:​

Helsingin kaupungin terveysasemat

Helsingin kaupungin Sisätautien poliklinikat: Malmin Sisätautien poliklinikalla ja Laakson Sisätautien poliklinikalla hoidetaan tyypin 1 diabetesta ensimmäisen vuoden jälkeen sekä vaikeahoitoista tyypin 2 diabetesta ja muuta diabetesta. Sisätautien poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Konsultaatiopoliklinikoilla diabetesta hoitavat sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit. 

Lue lisää:

Helsingin kaupungin Sisätautien poliklinikat

HUS, Meilahden Endokrinologian poliklinikka hoitaa vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon ja –opetuksen 1-2 vuotta, harvinaisten tai epäselvien diabetesmuotojen diagnostiikan, insuliinipumppuhoidon aloituksen ja seurannan, vaikeaa munuaissairautta sairastavat diabetespotilaat (predialyysi- tai dialyysivaihe, munuaissiirron jälkeen, elinsiirtopotilaiden diabeteksen osittain. Hoito vaatii lääkärin lähetteen. Endokrinologian poliklinikalla diabetesta hoitavat endokrinologit, sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkojenhoitajat, jalkaterapeutit, ravitsemusneuvontapalvelut sekä moniammatillinen jalkatyöryhmä.

Lue lisää: 

HUS Endokrinologian poliklinikka

HUS,  Uusi Lastensairaala  hoitaa alle 16-vuotiaana sairastuneet.

Lue lisää:

HUS, Lasten diabetes​


Ohjaus, tuki ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tukipalvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Hoitotarvikejakelu

Ravitsemusterapia

Ravitse​musterapia palveluihin haetaan oman hoitopaikan kautta, katso Diabetesvastaanotot. Ravitsemusterapiapalveluja on terveysasemilla, konsultaatiopoliklinikoilla ja HUS:ssa.

Jalkaterapia

  • Perustason hoito: Terveysasemien jalkaterapeutit.
  • Jalkahaavat, asentovirheet: hoidon alkuvaiheessa porrastus diabeteksen hoitopaikan mukaa (terveysasemien, konsultaatiopoliklinikoiden tai HUS:n jalkaterapeutit tai jalkojenhoitaja).
  • Jalkahaava, joka ei ala parantua 6 viikossa: Lääkärin lähete HUS:n Verisuonikirurgian poliklinikalle, Diabetesjalkapoliklinikalle tai Moniammatilliseen jalkatyöryhmään.
  • Epäily Charcot’n neuroartropatiasta tai vaikea asentovirhe: Lääkärin lähete HUS:n Diabetesjalkapoliklinikalle.
  • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Tarvittaessa lääkärin lähete Konsultaatiopoliklinikalle tai HUS:n Ihotautien poliklinikalle.

Fysioterapia ja erityisliikunnan ohjaus

Yhteys omalle terveysasemalle.

Suun terveys

Yhteys omalle terveysasemalle.

Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

Yhteys omalle terveysasemalle.​

Päihdepalvelut

Yhteys omalle terveysasemalle.

Tutkimukset

Laboratoriotutkimukset HUSLABin pisteissä. 

​Lue lisää:

HUSLAB laboratoriot​

Silmänpohjakuvaukset 2 kertaa vuodessa terveyskeskuksessa silmälääkärin suosituksen mukaan.

Röntgenkuvaukset hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n röntgenissä. 

Lue lisää:

HUS-piirin röntgenkuvauspisteiden tiedoista HUS-röntgenin sivustolta.

Kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. ENMG, spirometria, rasitusergometria, 24 tunnin verenpaineseuranta, Holter-tutkimus) hoitopaikan mukaan Helsingin kaupungin tai HUS:n pisteissä.


Muut erikoisalat

Muiden erikoisalojen konsultaatio tapahtuu kunkin erikoisalan alueellisen porrastuksen mukaisesti. Ensisijaisesti konsultoidaan Helsingin kaupungin poliklinikoita. Muille erikoisaloille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää: Omahoitoa tukevaa tietoa eri erikoisaloista Terveyskylä.fi​. sivustolta. Käy tutustumassa mm. Paino​nhallintatalo.fiVerisuonitalo.fi​ ja Kivunhallintatalo.fi​Ajankohtaista

  •  Diabeteslaaturekisteri on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana HUS :ssa.
  • Meilahden Diabetespoliklinikka siirtyy Apotti-sairauskertomusjärjestelmään 5/ 2020.

 

 

Päivitetty  28.6.2019