Diabetes ja jalkaterapia

​Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella diabeetikoita hoitavat perusterveydenhuollon yksiköt tarjoavat jalkaterapiapalveluita vaihtelevasti, myös ostopalveluna.

Miten jalkaterapiaan pääsee?

Tyksissa jalkaterapeutin vastaanotolle tarvitaan lääkärin lähete ja tästä voidaan periä käyntikohtainen maksu. Tarkempaa tietoa jalkaterapiapalveluista saa omasta hoitoyksiköstä.

Tyks hoitaa hankalat jalkaongelmat

Tyksin Endokrinologian poliklinikalla toimii jalkaterapeutin vastaanotto, jalkapoliklinikka sekä moniammatillinen diabetesjalkatyöryhmä, joihin tarvitaan lääkärin lähete.

Tyks on erikoistunut diabeetikkojen vaikeiden jalkaongelmien hoitoon.

Diabeetikko tulee lähettää erikoissairaanhoitoon, jos

  • jalassa on pitkittynyt haava
  • epäillään neuroartropatiaa eli Charcotia
  • todetaan vaikea verenkierto-ongelma, vakava infektio tai jalan merkittävä virheasento.
 

Kyllä

Päivitetty  29.4.2021