Diabeteksen ohjaus, neuvonta ja tuki

Diabeetikon jatko-ohjauksen ja seurantakäyntien tarve lääkärin ja diabeteshoitajan vastaanotolla ratkaistaan yksilöllisesti.

Haitarin otsikkotaso2
Diabeteksen alkuohjaus

Tyypin 1 diabeteksen alkuohjaus

 • Vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon alkuohjaus ja hoito toteutetaan Tyksin diabetespoliklinikalla.
 • Päivystyspoliklinikalta järjestetään samalle tai seuraavalle arkipäivälle ensimmäinen käynti diabeteshoitajan vastaanotolle, jossa diabeetikko saa alkuohjauksen sairautensa hoitamiseen.
 • Tämän jälkeen diabeteshoitajan vastaanottoja tai soittoaikoja järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan.
 • Ensimmäinen lääkärin vastaanottokäynti on noin 1-3 viikon kuluttua sairastumisesta.
 • Tarvittaessa vastasairastuneen tyypin 1 diabeetikon alkuohjaus toteutetaan Tyksin sisätautien vuodeosastolla.
  • Tällöin ensimmäinen vastaanottokäynti diabetespolikinikalla on 1-2 viikon kuluessa kotiutumisesta.

Tyypin 2 diabeetikon alkuohjaus

 • Vastasairastuneen tyypin 2 diabeetikon alkuohjaus toteutetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.
Diabeteksen jatko-ohjaus ja hoito

Tyypin 1 diabeetikon jatko-ohjaus

 • Tyypin 1 diabeetikon jatko-ohjauksen ja seurantakäyntien tarve lääkärin ja diabeteshoitajan vastaanotolla ratkaistaan yksilöllisesti.
 • Hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa noin 1-2 vuoden ajan, jonka aikana insuliinin tarve on vakiintunut.

Tyypin 2 diabeetikon jatko-ohjaus

 • Tyypin 2 diabeetikon jatkohoito ja –seuranta toteutetaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa.
Tekniikka diabeteksen hoidon tukena

Tyksin diabetespoliklinikalla hyödynnetään hoidon tukena tietotekniikkaa ja teknisiä apuvälineitä. Monipistoshoidossa ja pumppuhoidossa olevilla diabeetikoilla on määrätyillä, sairaanhoitopiirin alueella sovituilla kriteereillä mahdollisuus kudossokerin seurantaan. Tämän avulla on mahdollisus tarkempaan diabeteksenan seurantaan.

Vastaanotolle tullessaan diabeetikolla tulee olla mukanaan oma sokerinseurantalaite. Lisäksi verensokerin tai kudossokerin seurantatuloksia tulee olla vähintään kahden edeltävän viikon ajalta.

Tavoitteena myös on, että diabeetikko jo kotona ennen vastaanottoa purkaa verensokerin, kudossokerin ja insuliinipumpun seurantatiedot etäseurantapalveluun, jotta tiedot ovat nopeasti käytettävissä vastaanottokäynnillä. Tämä myös mahdollistaa tarvittaessa etävastaanoton.

Tyksissa on käytössä Diabetesrekisteri, johon kerätään diabeetikon hoitoon ja seurantaan tarvittava potiaskohtainen tieto. Tämä mahdollistaa jatkossa hoidon laadun seurannan ja antaa mahdollisuuden hoidon kehittämiselle.

Diabeetikon sopeutumisvalmennus

Tyks ei järjestä aikuisdiabeetikoille sopeutumisvalmennusta, vaan diabeetikot voivat hakeutua omatoimisesti Kelan sopeutumisvalmennuksiin. Lääkäri laatii tarvittaessa diabeetikon pyynnöstä B-lausunnon.

 

Kyllä

Päivitetty  29.4.2021