Diabeteksen uudet hoitokäytännöt Taysissa

Digitaaliset palvelut lisääntyvät koko ajan myös diabeteksen hoidossa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kuvattu potilaslähtöisesti tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoitoketjut, ja tämän työn perusteella kehitetään diabetesta sairastaville digitaalista hoitopolkua. Digitaalinen hoitopolku mahdollistaa diabeteksen hoitoon ja seurantaan tarvittavien palvelujen saamisen keskitetysti ja digitaalisesti.

Tulevaisuudessa diabetesta sairastava voi halutessaan varata sähköisesti ajan vastaanotolle tai laboratorioon ja asioida hoitopaikan kanssa sähköisesti (OmaTays). Diabetesta sairastavalle voidaan järjestää myös videovastaanottoja tai verkostopalavereja, joissa saadaan moniammatillisen näkökulman hyöty ilman että henkilön tarvitsee käydä monen asiantuntijan vastaanotolla erikseen.

Laitepurku ennen vastaanottoa

Diabetesta sairastava voi jo nyt purkaa hoito- ja seurantalaitteensa tiedot kotona ja ne nähdään hoitopaikassa. Tämä mahdollistaa tarvittaessa etävastaanoton, tai vastaanottoaika voidaan käyttää olennaiseen eli potilaan kanssa keskusteluun ja tilanteen arviointiin.

Myös omahoitotarvikkeet on tulevaisuudessa mahdollista tilata sähköisesti järjestelmän kautta kotiin toimitettuna.

Hoidon laadun seuranta

Taysissa on kehitetty toimiva Endorekisteri, johon kerätään diabetesta sairastavien seurantaan ja hoitoon tarvittava oleellinen potilaskohtainen tieto. Tämän avulla hoitoa ja sen laatua on mahdollista seurata systemaattisesti, jolloin hoitoa myös voidaan jatkuvasti kehittää.

Myös diabeteksen lisäsairauksien hoitoon erikoistuneilla yksiköillä on omat modernit sairauskohtaiset laadunseurantajärjestelmät, kuten KARDIO, Haava, Ipana ja Silmäkeskuksen ja Munuaiskeskuksen järjestelmät.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä