Diabeteksen uudet hoitokäytännöt Taysissa

Digitaaliset palvelut lisääntyvät koko ajan myös diabeteksen hoidossa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on kuvattu potilaslähtöisesti tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoitoketjut, ja tämän työn perusteella kehitetään diabetesta sairastaville digitaalista hoitopolkua. OmaTaysin kautta pääsee Terveyskylän Diabeteksen digipoluille, joissa on omahoidon perustietokurssit digitaalisessa muodossa.

Diabetesta sairastava henkilö voi asioida hoitopaikan kanssa sähköisesti (OmaTays). Hän näkee OmaTaysista omat ajanvarauksensa, ja voi tarvittaessa siirtää ajanvaraustaan. Lisäksi OmaTaysissa täytetään ennen vastaanottoa sähköinen endokrinologian esitietokysely. OmaTaysin hoitokeskustelutoiminnolla voi myös kysyä hoitoon liittyviä asioita. Voimme järjestää myös videovastaanottoja sekä verkostopalavereja, joissa voidaan hyödyntää moniammatillista näkökulmaa ilman että henkilön tarvitsee käydä useamman asiantuntijan vastaanotolla erikseen.

Laitepurku ennen vastaanottoa

Ennen vastaanottoa henkilö antaa TaysEndo-tiimille luvan katsoa hoito- ja seurantalaitteensa pilvipalvelusta omahoidon tietoja ja tarvittaessa purkaa laitteensa tiedot pilvipalveluun. Tämä mahdollistaa tarvittaessa etävastaanoton, ja vastaanottoaika voidaan käyttää olennaiseen eli yhdessä keskusteluun ja tilanteen arviointiin.

Hoidon laadun seuranta

Taysissa on kehitetty toimiva Endorekisteri, johon kerätään diabetesta sairastavien seurantaan ja hoitoon tarvittava oleellinen potilaskohtainen tieto. Tämän avulla hoitoa ja sen laatua on mahdollista seurata systemaattisesti, jolloin hoitoa myös voidaan jatkuvasti kehittää.

Myös diabeteksen lisäsairauksien hoitoon erikoistuneilla yksiköillä on omat modernit sairauskohtaiset laadunseurantajärjestelmät, kuten KARDIO, Haava, Ipana ja Silmäkeskuksen ja Munuaiskeskuksen järjestelmät.

Päivitetty  22.8.2022

Kyllä