Diabeteksen hoitoyksiköt Taysissa

Diabetesta sairastavia hoidetaan Taysin neljässä sairaalassa: Tays Keskussairaalan lisäksi Tays Hatanpäällä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella.

Silloin kun diabetesta sairastava on sairaalassa hoidossa ja tutkimuksissa jonkin muun syyn, sairauden tai toimenpiteen takia, voidaan käyttää konsultoivan diabeteshoitajan ja erikoislääkärin palveluja. Tämä käytäntö turvaa mahdollisimman hyvän diabeteksen hoidon ja ohjauksen sairaalajaksolla.

Taysissa on käytettävissä myös erityistyöntekijöiden kuten ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin ja sosiaalityöntekijän palvelut tyypin 1 diabetekseen sairastuneen alkuohjauksessa ja tarvittaessa seurantakäyntien yhteydessä. Muitakin erityistyöntekijöitä voidaan tarpeen mukaan konsultoida.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä