Diabeteksen hoitoyksiköt Taysissa

Diabeetikoita hoidetaan Taysin neljässä sairaalassa: Tays Keskussairaalan lisäksi Tays Hatanpäällä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella.

Vastasairastuneiden diabeetikkojen hoitoyksiköt

Vastasairastuneita tyypin 1 diabeetikoita hoidetaan Tays Keskussairaalassa diabeteksen hoitoon perehtyneellä sisätautien ja reumakeskuksen vuodeosastolla ja sen yhteydessä toimivalla jälkipoliklinikalla, kunnes potilas on oppinut sairautensa hoidon perustaidot ja sopeutunut sairauteensa. Taysissa käytetään diabeetikoiden koulutuksessa ja hoidossa apuna digitaalisia palveluja.

Nuorisoikäisten diabeetikkojen hoitoyksiköt

Nuorisoikäisiä diabeetikoita valmennetaan kohti itsenäistä diabeteksen hoitoa moniammatillisissa tiimeissä Tays Keskussairaalan endokrinologian poliklinikalla, Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken toimipisteissä.

Alle 15-vuotiaiden lapsidiabeetikkojen hoitoyksiköt

Alle 15-vuotiaiden lapsidiabeetikkojen hoidosta vastaa lasten diabetespoliklinikka. Vastasairastuneiden alkuhoito ja alkuopetus tapahtuu lastenosastoilla 1 ja 6.

Raskaana olevien diabeetikkojen hoitoyksiköt

Raskaana olevia diabeetikoita hoidetaan yhteistyössä naistentautien lääkäreiden kanssa äitiyspoliklinikalla, jossa työskentelee myös kätilödiabeteshoitaja.

Lisäsairauksien tutkimus ja hoito

Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien tutkimus ja hoito toteutetaan moderneissa osaamiskeskuksissa, kuten Haavakeskus, Munuaiskeskus, Tays Sydänsairaala ja Tays Silmäkeskus. Diabeteksen hoidon ammattilaiset ovat mukana näiden keskusten moniammatillisissa hoitotiimeissä.

Silloin kun diabeetikko on sairaalassa hoidossa ja tutkimuksissa jonkin muun syyn, sairauden tai toimenpiteen takia, voidaan käyttää konsultoivan diabeteshoitajan ja erikoislääkärin palveluja. Tämä käytäntö turvaa mahdollisimman hyvän diabeteksen hoidon ja ohjauksen sairaalajaksolla.

Taysissa on käytettävissä myös erityistyöntekijöiden kuten ravitsemusterapeutin, jalkaterapeutin ja sosiaalityöntekijän palvelut tyypin 1 diabetekseen sairastuneen alkuohjauksessa ja tarvittaessa seurantakäyntien yhteydessä. Muitakin erityistyöntekijöitä voidaan tarpeen mukaan konsultoida.

diabeetikko; osaamiskeskus; silmäkeskus; sydänsairaala; munuaistaudit; haavakeskus; poliklinikka; hoitoyksikkö

Kyllä

Päivitetty  31.3.2021