Diabetesvastaanotot

​​Oulun yliopistollisen sairaalan alueella hoito on jaettu useaan hoitoyksikköön sairauden vaativuuden ja hoidon porrastuksen mukaan. Hoitopaikka määräytyy yksilöllisesti.

Tyypin 2 diabetesta sairastavien hoito tapahtuu pääasiassa omilla terveysasemilla ja hyvinvointikeskuksissa.

Hyvässä hoitotasapainossa olevat tyypin 1 diabetesta sairastavat hoidetaan alkuohjauksen jälkeen omilla terveysasemilla.

OYS:ssa hoidettavat potilasryhmät:

 • Vastasairastuneet tyypin 1 diabetesta sairastavat
 • Insuliinipumppuhoidon aloitus ja seuranta
 • Huono hoitotasapaino tai vaikeahoitoinen diabetes, joka vaatii erikoissairaanhoidon konsultaatiota
 • Vaikeahoitoinen tyypin 2 diabetes, joka vaatii erikoissairaanhoidon konsultaatiota
 • Ongelmallisista hypoglykemioista kärsivät potilaat
 • Erityisosaamista vaativat krooniset komplikaatiot
  • jalkahaavat ja muut jalkaongelmat
  • etenevä munuaissairaus

Perusterveydenhuollossa hoidettavat potilasryhmät:

 • Pääsääntöisesti kaikki tyypin 2 diabetesta sairastavat
 • Hyvässä hoitotasapainossa olevat monipistoshoitoiset tyypin 1 diabetesta sairastavat
 • Lisäksi Oulun kaupungin diabetesvastaanotolla, Oulaskankaan sairaalassa ja Raahen sairaalassa on vaativaan diabeteksen hoitoon perehtyneitä ammattilaisia. Nämä yksiköt hoitavat alueensa huonossa hoitotasapainossa olevat tai ongelmallisista hypoglykemioista kärsivät potilaat itse. Myös insuliinipumppuhoitojen aloitus ja jatkoseuranta on keskitetty näihin yksiköihin.

Oulun kaupungin diabetesvastaanotto

Yhteystiedot osoitteessa:

Oulaskankaan sairaala

Yhteystiedot osoitteessa:

Raahen sairaala

Yhteystiedot osoitteessa:

Päivitetty  1.8.2022

Kyllä