Diabetesta sairastavien jalkaterapiapalvelut PPSHP:n alueella

Tarkempaa tietoa jalkaterapiapalveluista saa omasta hoitoyksiköstä.

Pääosa jalkaongelmien diagnosointi-, seuranta-, ja hoitovastuusta on perusterveydenhuollossa. Riskiluokkien 2-3 potilaille tulee avohoidossa turvata riittävät ja säännölliset jalkaterapiapalvelut.

PPSHP:n alueella perusterveydenhuollon jalkaterapiapalvelut on hoidettu pääasiassa ostopalveluna. Palveluihin tarvitsee lääkärin lähetteen. Kunta maksaa käynneistä osan.

OYS on erikoistunut vaikeiden erityisongelmien hoitoon. Potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon, jos

  • jalassa on pitkittynyt haava
  • epäillään neuroartropatiaa (Charcot)
  • jalassa todetaan vaikea verenkierto-ongelma, vakava infektio tai jalan merkittävä virheasento.

Päivitetty  1.8.2022

Kyllä