Insuliininpuutosdiabeteksen omapolku

OYS:ssa on käytössä diabeteksen digihoitopolku.

Digihoitopolku on sähköinen hoitopolku tavanomaisten vastaanottokäyntien rinnalle. Polku avataan diabetesta sairastavalle heti sairastumisen yhteydessä tai diabeteshoitajan vastaanotolla.

  • Polulla voi itselle sopivana ajankohtana muun muassa
  • perehtyä diabeteksen hoitoon liittyvään ohjausmateriaaliin
  • täyttää hoitoon liittyviä kyselyitä ja saada niistä palautetta
  • välittää oireiden ja terveysmittausten seurantatietoa hoitaville ammattilaisille
  • olla yhteydessä hoitaviin ammattilaisiin

Päivitetty  1.8.2022

Kyllä