Diabeteksen ohjaus, neuvonta ja tuki

Diabeteksen ohjaus toteutuu tilanteesta riippuen perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Päivitetty  1.8.2022

Kyllä