Diabeteksen hoitotarvikkeiden jakelu

Diabetesta sairastava saa tarvitsemansa hoitotarvikkeet oman kotikuntansa terveyskeskuksesta.

Hoitotarvikkeisiin tarvitaan aina lähete. Lähete kirjoitetaan omasta hoitopaikasta.

Laki julkisista hankinnoista velvoittaa terveydenhuoltoa kilpailuttamaan myös diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet.

Tarvikkeita ovat:

  • lansetit
  • neulat
  • verensokerimittari ja liuskat
  • insuliinipumput ja niiden tarvikkeet
  • kudossokerin seurantaan liittyvät tarvikkeet

PPSHP:n alueella yhteisessä kilpailutuksessa mukana olleissa kunnissa jaetaan hankintasopimusten mukaisia hoitotarvikkeita. Päätöksestä poikkeavan tarvikkeen saamiseksi tarvitaan lääkärin perustelut. Lopullisen ratkaisun tekee kunkin kunnan hoitotarvikejakelusta vastaavat ammattilaiset.

Päivitetty  1.8.2022

Kyllä