Diabeteksen hoitotarvikkeiden jakelu

Diabetesta sairastava saa tarvitsemansa hoitotarvikkeet oman kotikuntansa terveyskeskuksesta.

​​Hoitotarvikkeisiin tarvitaan aina lähete. Lähete kirjoitetaan omasta hoitopaikasta.

Laki julkisista hankinnoista velvoittaa terveydenhuoltoa kilpailuttamaan myös diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet.

Tarvikkeita ovat:

  • lansetit
  • neulat
  • verensokerimittari ja liuskat
  • insuliinipumput ja niiden tarvikkeet
  • kudossokerin seurantaan liittyvät tarvikkeet

PPSHP:n alueella yhteisessä kilpailutuksessa mukana olleissa kunnissa jaetaan hankintasopimusten mukaisia hoitotarvikkeita. Päätöksestä poikkeavan tarvikkeen saamiseksi tarvitaan lääkärin perustelut. Lopullisen ratkaisun tekee kunkin kunnan hoitotarvikejakelusta vastaavat ammattilaiset.

Päivitetty  10.3.2021

Kyllä