Perustietoa muista diabeteksen hoitoa tarjoavista yksiköistä

Tutustu diabeteksen hoitoyksiköiden palveluihin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin eri hoitoyksiköiden tarjoamat terveyspalvelut

Pohjois-Savossa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja tuottaa seitsemän organisaatiota. Erikoissairaanhoito keskittyy Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa sijaitseviin sairaaloihin.

Tutustu seuraavien linkkien avulla alueen organisaatioiden tarjoamiin terveyspalveluihin diabeteksen hoito ja seuranta mukaan lukien:

Työterveyshuolto ja diabetes

Työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välinen sopimus määrittää sen, mitä asioita työterveyshuollossa hoidetaan.

Diabetesta sairastava voi halutessaan selvittää omasta työterveydenhuollon yksiköstään, että onnistuuko diabeteksen seuranta sitä kautta.

Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta säädetään terveydenhuoltolaissa. Vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä