Diabetesta sairastavien ravitsemusterapiapalvelut PSSHPn alueella

Diabetesta sairastavat ohjataan ravitsemusterapeutille yksilöllisen tarpeen mukaan.

KYSin ravitsemusterapian palvelut

KYSin endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla on ravitsemusterapeuttien ja erikoislääkärien vastaanottoja. Vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä.

Kaikille vastasairastuneille tyypin 1 diabetesta sairastaville järjestetään KYSin ravitsemusterapeutin vastaanotto sairauden alkuvaiheessa. Muutoin diabetesta sairastavat ohjataan ravitsemusterapeutille yksilöllisen harkinnan mukaan.

Perusterveydenhuollon ravitsemusterapiapalvelut

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskukset ja sairaalat tarjoavat vaihtelevasti ravitsemusterapiapalveluja. Diabetesta sairastavan kannattaa tiedustella asiaa tarkemmin omasta hoitoyksiköstä.

Lihavuuden hoito KYSissä

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa aikuisten lihavuudenhoito toteutetaan endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla, lihavuuden hoitokeskuksessa. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä