Diabetesta sairastavien jalkaterapiapalvelut PSSHPn alueella

Oma hoitoyksikkö opastaa jalkaterapiapalveluista tarkemmin.

Miten jalkaterapiaan pääsee

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella diabeetikoita hoitavat perusterveydenhuollon yksiköt tarjoavat jalkaterapiapalveluita vaihtelevasti, pääasiassa ostopalveluna.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan yleensä hoitoyksikön ammattilaisen tekemä lähete ja palvelusta voidaan periä käyntikohtainen maksu. Tarkempaa tietoa jalkaterapiapalveluista saa omasta hoitoyksiköstä.

KYS hoitaa hankalat jalkaongelmat

KYS on erikoistunut vaikeimpien diabeteksen jalkaongelmien hoitoon Näitä ovat esimerkiksi

  • jalassa oleva pitkittynyt haavauma
  • epäily neuroartropatiasta (Charcot)
  • kriittinen iskemia
  • vakava infektio eli tulehdus jalassa
  • jalan merkittävä virheasento.

Hoitava erikoisala määräytyy jalkaongelman perusteella. Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikalla toimii moniammatillinen jalkatyöryhmän vastaanotto, jossa hoidetaan pääasiassa Charcot'n neuroartopatiaa ja diabeettisia jalkahaavoja.

Yksityiset jalkaterapiapalvelut

Yksityisten jalkaterapeuttien ja jalkojenhoitajien palvelut ovat kaikkien vapaasti ostettavissa.

KYSissa hoidossa oleville diabeetikoille voidaan lääkärin tekemän riskijalkaluokituksen perusteella tietyin kriteerein antaa maksusitoumus tai palveluseteli yksityisen palveluntuottajan tarjoamaan jalkaterapiaan. Lisätietoa palvelun tarjoajista voit lukea alla olevasta linkistä:

Diabetes; tyypin 2 diabetes; tyypin 1 diabetes; jalkaterapeutit

Kyllä

Päivitetty  5.11.2018