Diabeteksen hoitotarvikkeiden jakelu PSSHPn alueella

Hoitotarvikkeita varten tarvitaan lähete hoitavasta yksiköstä.

Hoitoyksikkö arvioi hoitotarvikkeiden tarpeen

Diabetesta sairastavalla on oikeus saada tarvitsemansa määrä hoitotarvikkeita maksutta. Hoitotarvikkeiden saannin edellytys on hoitavan yksikön tekemä arvio tarvikkeiden tarpeesta. Yleensä hoitotarvikejakeluun tarvitaan hoitopaikan laatima kirjallinen lähete.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella diabeteksen hoitotarvikkeet annetaan oman kotikunnan terveyskeskuksesta. Jakelun käytännön toteutuksessa ja tarvikkeiden hankinnassa on kuntakohtaisia eroja, jotka voi selvittää oman kunnan terveyspalveluiden sivustolta tai omasta hoitopaikasta.

Hankintasopimus määrittää tarvikkeet, yksilöity tarve niiden määrän

Laki julkisista hankinnoista velvoittaa terveydenhuoltoa kilpailuttamaan diabeteksen hoitoon liittyvät tarvikkeet, kuten lansetit, kynäneulat, verensokerin omaseurantaan tarvittavat mittarit ja mittausliuskat, insuliinipumput ja niiden tarvikkeet sekä jatkuvaan verensokerin seurantaan liittyvät tarvikkeet). Näin ollen PSSHP:n alueella yhteisessä kilpailutuksessa mukana olleissa kunnissa jaetaan hankintasopimusten mukaisia hoitotarvikkeita.

Päätöksestä poikkeavan tarvikkeen saamiseksi tulee olla lääkärin perustelut ja lopullisen ratkaisun tekevät kunkin kunnan hoitotarvikejakelusta vastaavat ammattilaiset.

Tietoa ja tukimateriaalia hoitotarvikeoikeuksista

Diabetesliitto on laatinut hoitotarvikkeiden saamisen tueksi lomakkeet, joiden avulla on helpompi laatia virallinen valitus, jos oikeus hoitotarvikkeisiin ei toteudu.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä