Diabeteksen hoidon porrastus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Hoitopaikka valitaan yksilöllisesti sairauden vaativuuden mukaan.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella diabetesta sairastavien hoito on hajautettu useisiin hoitoyksiköihin sairauden vaativuuden ja yhteisesti sovitun hoidonporrastuksen mukaan. Jokaisen diabetesta sairastavan kohdalla hoitopaikan valinta tehdään yksilöllisesti.

KYSin (erikoissairaanhoito) seurantaan kuuluvat potilasryhmät

 • tuore tyypin 1 diabetes
 • diabetesta sairastavat lapset ja nuoret
 • insuliinipumppuhoidossa olevat
 • raskautta suunnittelevat ja raskaana olevat tyypin 1 diabetesta sairastavat
 • raskausdiabetesta sairastavat, joiden hoito kriteereiden mukaan vaatii erikoissairaanhoidon osaamista (hoito naisten poliklinikalla)
 • diabetesta sairastavat, joilla on hankalia ja/ tai eteneviä lisäsairauksia, kuten silmänpohjamuutokset, munuaissairaus, valtimotauti ja jalkahaavat
 • diabetesta sairastavat, joilla hypoglykemiaongelmaa ei ole saatu perusterveydenhuollossa hallintaan
 • tyypin 2 diabetesta sairastavat, jotka vaikeahoitoisen sairautensa tai muiden sairauksiensa vuoksi tarvitsevat moniammatillista osaamista
 • muut diabeteksen hoitoon liittyvät erikoissairaanhoidon asiantuntemusta vaativat syyt (esimerkiksi työkyvyn arviointi, ajoterveysasia) kyseisen asian selvittelyn ajan
 • harvinaista diabetestyyppiä sairastavat
 • diabeteksen äkilliset komplikaatiot, kuten happomyrkytys ja vakavia oireita aiheuttanut matala verensokeri.

Perusterveydenhuollon tai työterveyden seurantaan kuuluvat potilasryhmät

 • tyypin 2 diabetesta sairastavat, joiden hoito ei edellytä erikoissairaanhoidon osaamista
 • tyypin 1 diabetesta sairastavat, joiden hoito on vakaassa (pois lukien insuliinipumppuhoitoiset)
 • sekundaarista insuliininpuutosdiabetesta sairastavat
 • etenevää munuaisten vajaatoimintaa ja diabetesta sairastavat, joilla on hoidon suhteen päädytty konservatiiviseen hoitoon.

Päivitetty  26.4.2022

Kyllä