Diabeteksen hoito Lohjan sairaanhoitoaluella

Lohjan sairaanhoitoalue (Lohja, Karjalohja, Karkkila, Siuntio, Nummi-Pusula, Vihti).

Diabetesvastaano​​​tot

Terveysasemilla hoidetaan tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvän eli sekundaarisen diabeteksen hoito, osa tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurannasta.

Terveyskeskuksissa diabetesta hoitavat diabeteshoitajat, yleislääkärit sekä avohoidon sisätautilääkärit.

Lohjan kaupunki

Lue lisää:

Diabetesneuvonnasta ja hoitotarvikejakelusta Lohjan kaupungin sivustolta.

Lohjan sairaala

Tyypin I-diabeteksen alkuhoito ( 1-2 vuoden ajan), vaikea-hoitoinen tai erikoissairaanhoidon seurantaa vaativa tyypin 1-diabetes. Suurin osa insuliinipumppuhoidossa olevista potilaista, vaikeaa munuaissairautta sairastavien diabeetikkojen hoito, nuorten diabeetikkojen hoito. Vaaditaan lääkärin lähete.

Lohjan sairaalan diabetes-poliklinikalla diabetesta hoitavat sisätautilääkärit, diabeteksen hoidon erityispätevyyden omaavat yleislääkärit ja diabeteshoitajat. Poliklinikalla toimii myös jalkatyöryhmä johon kuuluu diabeteslääkärin lisäksi jalkaterapeutti sekä plastiikkakirurgi. Käytettävissä myös ravitsemusterapeutin ja psykologin palvelut.

Karviaisten peruskuntayhtymä

Lue lisää:

Diabeteshoitajien vastaanotoista ja hoitotarvikejakelusta Karviaisten peruskuntayhtymän sivustolta.

Siuntio

Lue lisää:

Diabetesneuvonnasta ja hoitotarvikejakelusta Siuntion sivustolta.

Ohjaus, tuk​i ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tuki palvelut on saatavissa oman terveyskeskuksen kautta.

Ravitsemusterapia

Ohjaus, neuvonta ja tuki palvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Jalkater​apia

  • Perustason hoito: Terveyskeskusten jalkaterapeutit
  • Jalkahaava: Ensisijaisesti yhteys omaan terveyskeskukseen. Pitkittyvässä tilanteessa jalkaterapeutin arvion perusteella lääkärin lähete Lohjan sairaalan diabetespoliklinikalla toimivaan jalkatyöryhmään. Jos lähettävän lääkärin epäily jalan iskemiasta lähete suoraan Lohjan sairaalan verisuonikirurgian poliklinikalle.
  • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Pitkittyvässä tilanteessa lähete Lohjan sairaalan ihotautien poliklinikalle.

Tutki​mukset

  • Laboratoriotutkimukset HUSLABin pisteissä
  • Silmänpohjakuvaukset: Lähete omasta hoitopaikasta ( terveysasema tai Lohjan sairaalan diabetes-poliklinikka)
  • Röntgenkuvaukset: Lähete omasta hoitopaikasta. Kuvaukset HUS-röntgenkuvauspisteissä. CT ja MRI-kuvaukset Lohjan sairaalassa.

Muut erik​oisalat

Muiden erikoisalojen konsultaatiot tapahtuvat kunkin erikoisalan porrastuksen mukaisesti. Lihavuuden alkuarvio ja perustason hoito terveyskeskuksissa. Vaikean tai komplisoituneen lihavuuden hoitoarvio lääkärin lähetteellä Lohjan sairaalan obesiteetti-poliklinikalla.

 

Kyllä

Päivitetty  28.6.2019