Diabeteksen hoito Keravalla

Diabetesvastaanotot

 • Terveysasemat hoitavat tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvä eli sekundaarista diabetesta sekä tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurantaa. Lisätietoa Keravan terveysasemalta. Terveysasemilla diabetesta hoitavat yleislääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.
 • HUS, Meilahden Endokrinologian poliklinikka hoitaa vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon ja –opetuksen 1-2 vuotta, harvinaisten tai epäselvien diabetesmuotojen diagnostiikan, insuliinipumppuhoidon aloituksen ja seurannan, vaikeaa munuaissairautta sairastavat diabetespotilaat (predialyysi- tai dialyysivaihe, munuaissiirron jälkeen, elinsiirtopotilaiden diabeteksen osittain. Hoito vaatii lääkärin lähetteen. Lisätietoa HUS Endokrinologian poliklinikka. Endokrinologian poliklinikalla diabetesta hoitavat endokrinologit, sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkojenhoitajat, jalkaterapeutit sekä moniammatillinen jalkatyöryhmä. Ravitsemusneuvontapalvelut tuottaa Ravioli.
 • HUS, Uusi lastensairaala hoitaa alle 16-vuotiaana sairastuneet. Lisätietoa HUS Uusi Lastensairaala

Ohjaus, tuki ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tuki palvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Hoitotarvikejakelu

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia palveluihin haetaan oman hoitopaikan kautta, katso Diabetesvastaanotot. Ravitsemusterapiapalveluja on terveysasemilla, konsultaatiopoliklinikoilla ja HUS:ssa.

Jalkaterapia

 • Perustason hoito: Terveysasemien jalkaterapeutit.
 • Jalkahaavat, asentovirheet: hoidon alkuvaiheessa porrastus diabeteksen hoitopaikan mukaa (terveysasemien, konsultaatiopoliklinikoiden tai HUS:n jalkaterapeutit tai jalkojenhoitaja).
 • Jalkahaava, joka ei ala parantua 6 viikossa: Lääkärin lähete HUS:n Verisuonikirurgian poliklinikalle, Diabetesjalkapoliklinikalle tai Moniammatilliseen jalkatyöryhmään.
 • Epäily Charcot’n neuroartropatiasta tai vaikea asentovirhe: Lääkärin lähete HUS:n Diabetesjalkapoliklinikalle.
 • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Tarvittaessa lääkärin lähete Konsultaatiopoliklinikalle tai HUS:n Ihotautien poliklinikalle.

Fysioterapia ja erityisliikunnan ohjaus

Yhteys omalle terveysasemalle.

Suun terveys

Yhteys omalle terveysasemalle.

Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

Yhteys omalle terveysasemalle.

Päihdepalvelut

Yhteys omalle terveysasemalle.

Tutkimukset

 • Laboratoriotutkimukset HUSLABin pisteissä. Lisätietoa HUSLAB laboratoriot.
 • Silmänpohjakuvaukset 2 kertaa vuodessa terveyskeskuksessa silmälääkärin suosituksen mukaan.
 • Röntgenkuvaukset hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n röntgenissä. Lisätietoa kaikkien HUS-piirin röntgenkuvauspisteiden tiedoista HUS-röntgenin sivustolta.
 • Kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. ENMG, spirometria, rasitusergometria, 24 tunnin verenpaineseuranta, Holter-tutkimus) hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n pisteissä.

Muut erikoisalat

Muiden erikoisalojen konsultaatio tapahtuu kunkin erikoisalan alueellisen porrastuksen mukaisesti. Ensisijaisesti konsultoidaan Peijaksen poliklinikoita. Muille erikoisaloille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää: Omahoitoa tukevaa tietoa eri erikoisaloista Terveyskylä.fi. sivustolta. Käy tutustumassa mm. Painonhallintatalo.fi, Verisuonitalo.fi ja Kivunhallintatalo.fi.

Ajankohtaista

 • HUS ottaa käyttöön Diabeteslaaturekisterin vuoden 2018 aikana.
 • Meilahden Diabetespoliklinikka siirtyy Apotti-sairauskertomusjärjestelmään vuoden 2019 alussa.
 

Kyllä

Päivitetty  28.6.2019