Diabeteksen hoito Hyvinkään sairaanhoitopiirissä

​​Hyvinkään sairaanhoitopiiri (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula)

Hyvinkään sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon järjestämät palvelut diabetesta sairastaville

Valtaosa diabeteksen hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa.

Tyypin 1 diabeteksen hoito keskitetään pääosin kuntien diabetesvastaanotoille, joissa työskentelee erityisesti diabeteksen hoitoon perehtyneitä lääkäreitä ja diabeteshoitajia.

Tyypin 2 diabeteksen seuranta toteutuu yksilökohtaisesti omalla lääkärillä ja hoitajalla tai diabetesvastaanotolla.

Hyvinkää

Diabeetikoiden hoito Hyvinkään terveyskeskuksessa.

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST)

Diabeetikon hoito Järvenpään JUSTissa.

Mäntsälä ja Pornainen

Diabeetikoiden hoito Mäntsälän ja Pornaisten terveyspalveluissa.

Nurmijärvi

Diabeetikoiden hoito Nurmijärven terveyspalveluissa.

Tuusula

Diabeetikoiden hoito Tuusulan terveyspalveluissa.

Diabeteksen hoito erikoissairaanhoidossa (HUS/Hyvinkään sairaala)

Diabetesta sairastavat 16-18 vuotiaat

​Lastenpoliklinikalla hoidetaan lapset ja nuoret < 16 -18 v.

Hyvinkään sairaalan diabetespoliklinikka

Hyvinkään sairaalan aikuispuolen diabetespoliklinikalla hoidetaan:

 • Insuliinipumppuhoitoinen diabetes lukuun ottamatta Nurmijärvellä asuvia.
 • Vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuohjaus ja seuranta (1-2 v ajan).
 • Osa lastenpoliklinikalta siirtyvistä nuorista (kotikunta Hyvinkää, Mäntsälä, Tuusula).
 • Tietyt erityisryhmät kuten epäselvä diagnoosi, vaikeat hypoglykemiat, osa elinsiirtopotilaista.
 • Konsultaatioon tulevat potilaat. Osa näistä ohjataan eteenpäin tapauskohtaisesti oman kunnan diabeteslääkärille.
 • Hoitopaikka arvioidaan lähetteen perusteella.

Poliklinikalla tehdään seurannassa olevien potilaiden silmänpohjakuvaukset.

Käytettävissä ravitsemusterapeutti.

Jalkojenhoitajapalvelu ohjataan kuntiin.

Komplisoituneiden diabeteksen jalkaongelmien (haavat, verenkierto-ongelmat, Charcot) hoidosta vastaa kirurgian poliklinikka hoitoketjun mukaisesti.

Tuore diabetes

 • Epäiltäessä tyypin 1 diabetesta tehdään lähete sairaalan päivystyspoliklinikalle ketoasidoosin ja infektion poissulkemista varten. Jos yleistila on hyvä ja hyperglykemia lievä, voidaan tehdä kiireellinen (1-7vrk) lähete diabetespoliklinikalle ja potilas pääsee pikaisesti polikliinisiin tutkimuksiin, hoitoon ja hoidonohjaukseen.
 • Selkeässä tyypin 2 diabeteksessa hoito ja hoidonohjaus toteutetaan terveyskeskuksessa, kun yleistila on hyvä.
 • Huonokuntoiset tai voimakkaasti oireilevat lähetetään sairaalaan.
 • Päivystyspoliklinikalta kotiutuville tyypin 2 diabetesta sairastaville järjestetään jatkossa hoidonohjaus yleensä terveyskeskuksessa omalla hoitajalla tai diabeteshoitajalla, pääsääntöisesti potilas varaa itse jatkohoitoajan. Tapauskohtaisesti alkuohjaus voi tapahtua myös sairaalan poliklinikalla, josta siirto myöhemmin terveyskeskukseen.
 • Alle 16-vuotiaat lähetetään aina päivystyksenä lastentautien päivystyspoliklinikalle, kun todetaan tuore hyperglykemia.

Lähete erikoissairaanhoitoonPäivystyslähete:

 • Tuore tyypin 1 diabetes
 • Uhkaava tai ilmeinen ketoasidoosi tai hyperosmolaarinen kooma
 • Sokeritasapaino merkittävästi huonontunut johtuen muusta sairaudesta kuten infektio tai kardiovaskulaarinen sairaus
 • Vaikea hypoglykemia, joka ei korjaudu kotona/terveyskeskuksessa
 • Jalan akuutti iskemia tai syvien kudosten infektio
 • Ajanvarauksen kautta konsultaatiolähete
 • Diabetespoliklinikalle terveyskeskuksen diabeteslääkärin konsultaation kautta
 • Epätyydyttävä hoitotasapaino, joka ei korjaudu perusterveydenhuollon keinoin
 • Konsultaatio erityistilanteissa kuten esim. vaikeat hypoglykemiat, ajokykyarvio, arvio insuliinipumppuhoidon soveltuvuudesta, MODY-epäily
 • Kirurgian poliklinikalle
 • Jalkahaavauma, jonka paraneminen ei käynnisty 2 viikossa
 • Krooninen jalan iskemia
 • Epäily neuroartropatiasta
 • Vaikea jalan virheasento
 • Nefrologian poliklinikalle
 • Proteinuria tai munuaisten vajaatoiminta etenee hoitotoimista huolimatta>
 • Ongelmallinen hypertensio
 • Silmäklinikalle tai konsultoivalle silmälääkärille Käypä hoito-suosituksen mukaisesti
 • Naistenklinikalle raskauden suunnitteluvaiheessa (T1 ja T2 diabetes) sekä raskauden seurantaan
 • Gestaatiodiabetesta sairastavat ohjataan Hyvinkään sairaalan äitiyspoliklinikalle

Lähetteisiin tarvittavat tiedot:

 • Ongelma
 • Diabeteksen kesto ja komplikaatiot
 • Muut sairaudet ja lääkitykset
 • Viimeisin silmänpohjakuvaus ja vuosikoevastaukset
 • Oleelliset statuslöydökset, paino, pituus ja BMI
 

Kyllä

Päivitetty  28.6.2019