Diabeteksen hoito Helsingissä

Diabetesvastaanotot

Terveysasemat hoitavat tyypin 2 diabetesta, muuhun sairauteen liittyvä eli sekundaarista diabetesta sekä tyypin 1 diabeteksen pitkäaikaisseurantaa. Terveysasemilla diabetesta hoitavat yleislääkärit, sairaan- ja terveydenhoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.

Helsingin kaupungin Sisätautien poliklinikat: Malmin Sisätautien poliklinikalla ja Laakson Sisätautien poliklinikalla hoidetaan tyypin 1 diabetesta ensimmäisen vuoden jälkeen sekä vaikeahoitoista tyypin 2 diabetesta ja muuta diabetesta. Sisätautien poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Konsultaatiopoliklinikoilla diabetesta hoitavat sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit.

HUS, Meilahden Endokrinologian poliklinikka hoitaa vastasairastuneen tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon ja –opetuksen 1-2 vuotta, harvinaisten tai epäselvien diabetesmuotojen diagnostiikan, insuliinipumppuhoidon aloituksen ja seurannan, vaikeaa munuaissairautta sairastavat diabetespotilaat (predialyysi- tai dialyysivaihe, munuaissiirron jälkeen, elinsiirtopotilaiden diabeteksen osittain. Hoito vaatii lääkärin lähetteen. Endokrinologian poliklinikalla diabetesta hoitavat endokrinologit, sisätautilääkärit, diabeteshoitajat, jalkojenhoitajat, jalkaterapeutit, ravitsemusneuvontapalvelut sekä moniammatillinen jalkatyöryhmä.

HUS, Uusi Lastensairaala hoitaa alle 16-vuotiaana sairastuneet.

Ohjaus, tuki ja neuvonta

Ohjaus, neuvonta ja tukipalvelut on mahdollisia oman hoitopaikan kautta. Katso lisätietoa hoitopaikastasi kohdasta Diabetesvastaanotot.

Hoitotarvikejakelu

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapia palveluihin haetaan oman hoitopaikan kautta, katso Diabetesvastaanotot. Ravitsemusterapiapalveluja on terveysasemilla, konsultaatiopoliklinikoilla ja HUS:ssa.

Jalkaterapia

  • Perustason hoito: Terveysasemien jalkaterapeutit.
  • Jalkahaavat, asentovirheet: hoidon alkuvaiheessa porrastus diabeteksen hoitopaikan mukaa (terveysasemien, konsultaatiopoliklinikoiden tai HUS:n jalkaterapeutit tai jalkojenhoitaja).
  • Jalkahaava, joka ei ala parantua 6 viikossa: Lääkärin lähete HUS:n Verisuonikirurgian poliklinikalle, Diabetesjalkapoliklinikalle tai Moniammatilliseen jalkatyöryhmään.
  • Epäily Charcot’n neuroartropatiasta tai vaikea asentovirhe: Lääkärin lähete HUS:n Diabetesjalkapoliklinikalle.
  • Säärihaava: Perushoito terveysasemalla. Tarvittaessa lääkärin lähete Konsultaatiopoliklinikalle tai HUS:n Ihotautien poliklinikalle.

Fysioterapia ja erityisliikunnan ohjaus

Yhteys omalle terveysasemalle.

Suun terveys

Yhteys omalle terveysasemalle.

Mielenterveyspalvelut ja psykoterapia

Yhteys omalle terveysasemalle.

Päihdepalvelut

Yhteys omalle terveysasemalle.

Tutkimukset

Laboratoriotutkimukset HUSLABin pisteissä.

Silmänpohjakuvaukset 2 kertaa vuodessa terveyskeskuksessa silmälääkärin suosituksen mukaan.

Röntgenkuvaukset hoitopaikan mukaan Keravan tai HUS:n röntgenissä.

HUS-piirin röntgenkuvauspisteiden tiedoista HUS-röntgenin sivustolta.

Kliinisen fysiologian tutkimukset (esim. ENMG, spirometria, rasitusergometria, 24 tunnin verenpaineseuranta, Holter-tutkimus) hoitopaikan mukaan Helsingin kaupungin tai HUS:n pisteissä.

Muut erikoisalat

Muiden erikoisalojen konsultaatio tapahtuu kunkin erikoisalan alueellisen porrastuksen mukaisesti. Ensisijaisesti konsultoidaan Helsingin kaupungin poliklinikoita. Muille erikoisaloille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Muualla Terveyskylässä

Lue lisää: Omahoitoa tukevaa tietoa eri erikoisaloista Terveyskylä.fi. sivustolta. Käy tutustumassa mm. Painonhallintatalo.fi, Verisuonitalo.fi ja Kivunhallintatalo.fi

Ajankohtaista

  • Diabeteslaaturekisteri on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana HUS :ssa.
  • Meilahden Diabetespoliklinikka siirtyy Apotti-sairauskertomusjärjestelmään 5/ 2020.
 

Kyllä

Päivitetty  28.6.2019