Verensokeriseurannan suunnittelu

​​​​​​​​​​Yksilöllisesti suunniteltu, säännöllinen verensokerin omaseuranta sekä tulosten dokumentointi ja hyödyntäminen ovat tärkeitä hoitotavoitteiden saavuttamiseksi.  Tuloksia voi itse tarkastella ja arvioida omahoidon onnistumista sekä neuvotella tuloksista hoitajan ja lääkärin kanssa.​

Verensokerin seurannan tarpeet ja menetelmät sovitaan hoitajan ja lääkärin kanssa ja  kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

Verensokerimittareiden rinnalle on tullut sensorointilaitteita, joilla voidaan seurata ihonalaisen kudoksen sokeri- eli glukoosipitoisuutta tietyn jakson ajan tai jatkuvasti.

Välineiden saatavuuteen ja valintaan vaikuttavat kunta- tai sairaanhoitopiirikohtaiset hankintapäätökset. Hoitopaikka tekee lähetteen hoitotarvikkeista. Tarvikkeet saa veloituksetta oman kunnan hoitovälinejakelusta.

Mittaustuloksia voi itse tarkastella ja jakaa hoitopaikkaan erilaisilla purkuohjelmilla. Raportteja tuloksista voi tarkastella ja analysoida älypuhelimen tai tietokoneen näytöltä.

Tärkeintä omaseurannassa on tulosten suunnitelmallinen tarkastelu ja johtopäätösten tekeminen. Tähän saa apua ja neuvoja omalta hoitajalta ja lääkäriltä.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  20.9.2019