Verensokeritulosten tulkinta ja hyödyntäminen insuliinipumppuhoidossa


Insuliinipumppuhoidossa verensokeriseuranta ja tulosten tulkinta noudattaa samaa perusperiaatetta kuin monipistoshoidossa. Aamulla ja ennen aterioita ja yöllä mitatut verensokeriarvot kuvaavat perusinsuliiniannoksen (basaalin) vaikutusta.

Aterian jälkeen mitatut tulokset kuvaavat ateriainsuliiniannosten (bolusten) sopivuutta.

Ilta-aamuparimittaus kertoo perusinsuliinin sopivasta annoksesta yön aikana. Jos käytössä ei ole sensoria, niin ajoittain on hyvä mitata verensokeri noin 4 tuntia ennen heräämistä.

Verensokeria seurataan tiheämmin ihokanyylin, pumpun säiliön ja katetrin vaihdon jälkeen, jotta havaitaan nopeasti mahdolliset ongelmat.

Toistuvan yllättävän korkean verensokerituloksen yhteydessä on mitattava myös veren ketoaineet, jotta mahdollinen happomyrkytys havaitaan ajoissa.

Monissa insuliinipumpuissa on  mahdollisuus glukoosisensorointiin. Insuliinipumppuun voi sisältyä verensokerimittaritoiminto osana kaukosäädintä tai se voi kommunikoida langattomasti erillisen mittarin kanssa.

 

Päivitetty  27.12.2018