Verensokeritulosten tulkinta

Verensokerituloksia kannattaa tarkastella suunitelmallisesti ja arvioida miten hoidon tavoitteet ovat toteutuneet. Jos tulokset ovat toistuvasti liian korkeita tai matalia, on tarpeen pohtia syitä ja miettiä mahdollisia hoidon muutostarpeita.

​​​​Verensokeritulosten tarkastelua

​​Yksittäinen verensokerimittaus kuvaa vain sen​hetkistä tilannetta. Tärkeää on löytää trendit eli onko verensokerituloksissa toistuvuutta johonkin suuntaan. Onko  verensokeri liian korkea tai liian matala toistuvasti samaan aikaan vuorokaudesta. Silloin on tarpeen pohtia pysyvämpiä ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Verensokerin mittaustuloksia arvioimalla saa käsityksen siitä, miten verensokeri vaihtelee eri tilanteissa. Näin löytyy turvallinen ja sopiva hoito sekä insuliinihoitoisella oikeat insuliiniannokset suhteessa ruokaan ja liikuntaan sekä muihin erilaisiin arjen tilanteisiin.​

Verensokerituloksia tulkitaan suhteessa käytössä olevaan hoitoon,  ruokailuun, liikuntaan ja vaihteleviin  päivärytmeihin tai olosuhteisiin.

Ilta-aamu parimittauksella

tarkoitetaan verensokerin mittaamista illalla nukkumaan mennessä noin 3 - 4 tuntia viimeisen syömisen jälkeen ja aamulla ylösnoustessa vähintään 8 tunnin syömättömyyden jälkeen. Yli 2-3 mmol/l ero ilta-aamuparimittauksessa kertoo hoidon muuttamisen tarpeesta.

Ateriaparimittauksella

tarkoitetaan verensokerin mittaamista ennen syönnin aloittamista ja kaksi tuntia syönnin aloittamisen jälkeen. Ruoka nostaa verensokeria tavallisesti 2-3 mmol/l.