Mittaukset kun käytetään lääkkeitä jotka saattavat laskea verensokeria liikaa

​​​​​​​​

​​​​Jos tyypin 2 diabetesta sairastava käyttää tabletteja, jotka lisäävät kaavamaisesti omaa insuliinieritystä, pitäisi syömisen ja liikunnan olla aika säännöllistä päivästä toiseen. Pitkävaikutteinen glimepiridi tai lyhytvaikutteinen glinidi toimivat kaavamaisesti ja niiden annos on suhteutettu säännöllisiin ateriamääriin ja liikuntaan. Näitä lääkkeitä käytettäessä tarvitaan yleensä päivittäisiä verensokerin mittauksia. Niiden ajankohdat sovitaan yhdessä oman hoitajan ja lääkärin kanssa.

Verensokeritulosten tulkinta yhdistelmähoidossa

Tyypin 2 diabeteksen ​yhdistelmähoidossa käytetään verensokeria alentavien tablettien tai suolistohormonipistosten kanssa pitkävaikutteista perusinsuliinia.​

Aamulla ennen aamupalaa mitattu verensokeri osoittaa onko pitkävaikutteisen insuliinin annos sopiva.

Ilta-aamuparimittaus kannattaa tehdä vähintään viikoittain, jotta nähdään verensokerin muutos yön aikana. Tarvittaessa säädetään insuliiniannosta ylös- tai alaspäin 3-7 vuorokauden välein oman lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden mukaan.

Ateriaparimittauksilla opitaan arvioimaan aterian laadun ja määrän  lääkehoidon vaikutusta verensokeriin.

Aterian jälkeiset mittaukset ohjaavat ruokavalinnoissa ja ruuan määrän arvioinnissa. Näin myös painonhallinta usein helpottuu. Toisaalta nähdään myös jääkö verensokeri aterian jälkeen aina liian korkealle eli onko hoitoa syytä tehostaa​​.​​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 
 

Päivitetty  20.9.2019