Mittaustulosten tarkastelu

Verensokerin omaseurantatulosten kirjaaminen omaseurantavihkoon on perinteinen tapa tallentaa mittaustulokset ja niihin vaikuttavia tietoja ja tapahtumia. Oikein täytettynä se antaa hyvän ja riittävän kuvan sokeritasapainosta.

​​​Verensokerimittaustulokset​ merkitään omaseurantavihkoon tai ne siirretään mittarista suoraan sähköiseen sovellukseen tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Vastaanotolla voidaan tarvittaessa purkaa verensokerimittarin tiedot. Erilaisten sovellusten avulla voidaan jakaa tulokset hoitopaikkaan jo ennen vastaanottoa tai muuta yhteydenottoa. Osa vastaanottokäynneistä voidaan tällöin korvata etäkontaktina, jossa tuloksista voidaan keskustella hoitajan tai lääkärin kanssa varsinaisten seurantakäyntien välillä. Tulosten purkumahdollisuudesta ja vaihtoehdoista kannattaa keskustella oman hoitajan kanssa.

Verensokerimittaustulosten tarkastelu omaseurantavihkoa käyttäen

Kirjaamisessa on tärkeää, että eri päivinä samaan aikaan mitatut tulokset on kirjattu allekkain, jotta niitä voidaan vertailla. Vihkoon ei tarvitse laittaa tarkkoja kellonaikoja mittauksista, oleellisempaa on onko mittaus tehty ennen vai jälkeen syömisen. Vihkossa on yleensä valmiiksi painettu taulukko päivän eri aterioille (aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala).

Jos käytössä on insuliini, on lisäksi tärkeä kirjata pistetyt insuliiniannokset ja syödyt hiilihydraattimäärät. Myös poikkeavat tapahtumat kuten esim. liikunta, matalan verensokerin oireet tai sairaana olo on hyödyllistä merkata vihkoon.

Ihmisen muisti on rajallinen, muutama vuorokausi sitten tapahtuneita asioita voi olla vaikea muistaa jälkikäteen. Verensokerimittarin muistia voi hyödyntää, jos tulosta ei heti kirjaa ylös.

Tulosten selaaminen muistista vastaanotolla ei anna riittävää käsitystä hoidosta. Siksi tulokset on hyvä näkyä omaseurantavihkossa tai tarkastella koottuna tulosteena tai näytöllä.

Mittaustulosten tarkastelu erilaisten sähköisten sovellusten avulla

Verensokerimittarin tuloksista saadaan monipuolisempaa ja hyödyllisempää tietoa kun niitä tarkastellaan hyödyntäen erilaisia ohjelmistoja tietokoneen tai älypuhelimen näytöllä.

Omahoidon toteutumista on hyvä tarkastella itse ja arvioida mahdolliset muutostarpeet esimerkiksi viikoittain tai ainakin kuukausittain. 

Tukea ja neuvoja saa tarvittaessa hoitopaikasta, kun ottaa omaseurantavihkon mukaan vastaanotolle tai lähettää tulokset etukäteen hoitopaikkaan.​


 


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  20.9.2019