Tuloksien tarkastelu

​​​​​Jatkuvassa glukoosisensoroinnissa seurataan käyttöjakson ajalta seuraavia muuttujia: 

 • verensokerimittausten tai skannausten lukumäärä / vuorokausi
 • sensorin käyttöaste, tavoite yli 70 % ajasta
 • kudosglukoosin keskiarvo
 • matalin ja korkein tulos
 • kuinka monta prosenttia mittauksista on tavoitetasolla, yleinen tavoitetaso 3,9–10,0 mmol/l
 • kuinka monta prosenttia mittauksista on tavoitetason alapuolella, yleinen tavoite alle 2 %.
 • kuinka monta prosenttia mittauksista on tavoitetason yläpuolella, yleinen tavoite alle 30 %.

Lisäksi tehdään vuorokausikatsaus eli vertaillaan, miten mittaustulokset vuorokauden eri aikoina vaihtelevat. Onko löydettävissä toistuvaa verensokerin trendiä esimerkiksi yöaikaan tai tiettyjen aterioiden jälkeen?

Laitteesta ja ohjelmasta riippuen saadaan myös tilastollisia lukuja, kuten tulosten keskihajonta ja vaihtelu (CV %), jonka yleinen tavoite on alle 33 %.

Päivärytmiin ja hoitoon liittyvät tapahtumat:

 • insuliinimäärä /vrk
 • perusinsuliinin ja ateriainsuliinin suhde
 • vuorokauden hiilihydraattimäärät​
 • liikunta.​

Edellinen sivu

 

 

Päivitetty  12.6.2018