Sensorointitulosten tallentaminen ja jakaminen

​​​

Glukoosisensorointituloksia tarkastellaan joko lukulaitteen näytöltä tai hyödyntäen erilaisia ohjelmistoja. Tietokoneen tai älypuhelimen näytöllä saadaan tuloksista monipuolista ja havainnollista tietoa. Yleensä tuloksia kannattaa tarkastella pidemmältä aikaväliltä esim. yhden viikon ja yhden kuukauden ajalta.

Tuloksia kannattaa tarkastella säännöllisesti itse ja pohtia, onko omiin tavoitteisiin päästy. Jos näin ei ole, on mietittävä erilaisia vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi. Tukea ongelmanratkaisuun ja tulosten tulkintaan saa tarpeen mukaan omasta hoitopaikasta.​

Tulosten tarkastelua ja neuvottelua hoitomuutoksista helpottaa se, että tulokset voi jakaa sähköisesti hoitopaikkaan ennen vastaanottoa. Erilaisia järjestelmiä tätä toimintaa varten on olemassa. Hoitopaikassa voi olla mahdollista myös etäkontaktina keskustella tuloksista seurantakäyntien välillä.​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

 

Päivitetty  4.1.2019