Sensoroinnin hyöty omahoidossa

​​​​​

​​​​​​​​Jokainen kokee sensoroinnin yksilöllisesti. Useimmat kokevat sen kätevänä apuna hoidon säätämisessä ja turvallisuuden lisääjänä vaihtelevissa tilanteissa. Toinen taas voi ahdistua verensokerin vaihteluista liikaa. Tavoitteena on insuliinin annostelun helpottamisen ja paremman osuvuuden ohella ennakoida liian matalan verensokerin tilanteita ja vähentää niihin liittyviä huolia. Lisäksi sensoroinnin avulla voidaan paremmin tulkita korkeita verensokeriarvoja ja verensokerin muutossuuntaa, jolloin vältytään korkean verensokerin ylikorjaamiselta.

Kun sormenpäämittaukset kertovat vain senhetkisen verensokeriarvon, sensoroinnin avulla on mahdollista nähdä, mitä mittausten välissä tapahtuu.

Sensorointitulosten tarkastelu on hyvä työkalu opittaessa ratkaisuja eri tilanteisiin diabeteksen jokapäiväisessä hoidossa. Sensoroinnin avulla nähdään miten esimerkiksi erityyppinen ruoka, liikunta tai stressi vaikuttavat verensokeriin. Se voi myös vähentää tarvetta tankata ylimääräisiä hiilihydraatteja esimerkiksi ennen yöunia, ajomatkaa tai liikuntasuoritusta.

Oikein hyödynnettynä glukoosisensorointi helpottaa sokeritasapainon seurantaa ja omahoidon hallintaa sekä tuo jokapäiväiseen elämään joustavuutta ja turvaa. Tämä lisää vapautta, auttaa jaksamaan ja luo edellytykset paremmalle elämänlaadulle.

Lyhyempi sensorointijakso hoidon apuvälineenä

Hoitopaikat tarjoavat sensorointijaksoja tilanteissa, joissa halutaan selventää yönaikaista verensokerivaihtelua, sokerihemoglobiini HbA1c ja omamittausten epäsuhtaa tai insuliinimäärien sopivuutta.

Erityistä hyötyä laitteesta on esimerkiksi kun

  •  halutaan selvittää  korkean sokerihemoglobiini HbA1c tulosten taustalla olevaa verensokerin käyttäytymistä eri vuorokauden aikoina
  • epäillään oireettomia hypoglykemioita
  •  esiintyy voimakasta hypoglykemian pelkoa
  • halutaan selvittää esimerkiksi liikunnan tai vuorotyön yksilöllistä vaikutusta.

Reaaliaikaisesta sensorointijaksosta voi olla apua myös hoitomotivaation parantamiseen. Kun henkilö ymmärtää sensoroinnin avulla paremmin verensokerin käyttäytymistä eri tilanteissa, on omahoitoa ja seurantaa mielekkäämpi toteuttaa.

Glukoosisensorointijakso voi olla myös hyödyllinen ennen hoitokontakteja. Sensoroinnin perusteella hoidon mahdolliset ongelmakohdat on helpompi selvittää ja säätää insuliiniannoksia.

Miten sensorointilaitteen voi saada pidempiaikaiseen käyttöön

Miten sensorointilaitteen voi saada käyttöön​, lue lisää​


Edellinen sivuSeuraava sivu

 
 

Päivitetty  29.4.2019