Muut päihteet

Terveyden kannalta mitään huumausainetta ei voida pitää turvallisena. Huumeiden käyttö vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa aivojen myrkytystilan. Eri huumeet vaikuttavat eri tavoin, ja vaikutukset voivat olla arvaamattomia.

Huumeet ja diabetes

Huumeiden käyttö vaikuttaa kokonaisuudessaan elämänhallintaan, ja voi johtaa diabeteksen hoidon laiminlyömiseen. Huumeiden käyttö lisää riskiä insuliinin puutoksen ja korkean verensokerin aiheuttamiin hengenvaarallisiin akuutteihin komplikaatioihin.

Huumaavia aineita ovat

  • kannabis (hasis, marihuana)
  • kokaiini
  • opiaatit (morfiini, heroiini)
  • stimulantit (mm. amfetamiini)
  • impattavat aineet (mm. liimat, polttonesteet)
  • rauhoittavat lääkkeet
  • jotkin kipulääkkeet kipulääkkeet
  • barbituraatit (mm. jotkin unilääkkeet)
  • hallusinogeenit (mm. LSD).

DUDIT (The Drug Use Disorders Identification Test) www.päihdelinkki.fi

Kyselyn avulla saa kokonaiskuvan huumeidenkäyttöön liittyvistä ongelmista, haitoista ja niiden asteesta. Sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu. Huumeiden käytön riskit - DUDIT-kysely​Edellinen sivu

 Päivitetty  14.9.2018 10.33

 
HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo