Muut päihteet

Terveyden kannalta mitään huumausainetta ei voida pitää turvallisena. Huumeiden käyttö vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa aivojen myrkytystilan. Eri huumeet vaikuttavat eri tavoin, ja vaikutukset voivat olla arvaamattomia.Huumeiden käyttö vaikuttaa kokonaisuudessaan elämänhallintaan, ja voi johtaa diabeteksen hoidon laiminlyömiseen. Huumeiden käyttö lisää riskiä insuliinin puutoksen ja korkean verensokerin aiheuttamiin hengenvaarallisiin akuutteihin komplikaatioihin.

Huumaavia aineita ovat

  • kannabis (hasis, marihuana)
  • kokaiini
  • opiaatit (morfiini, heroiini)
  • stimulantit (mm. amfetamiini)
  • impattavat aineet (mm. liimat, polttonesteet)
  • rauhoittavat lääkkeet
  • jotkin kipulääkkeet kipulääkkeet
  • barbituraatit (mm. jotkin unilääkkeet)
  • hallusinogeenit (mm. LSD).

DUDIT (The Drug Use Disorders Identification Test) www.päihdelinkki.fi

Kyselyn avulla saa kokonaiskuvan huumeidenkäyttöön liittyvistä ongelmista, haitoista ja niiden asteesta. Sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu. Huumeiden käytön riskit - DUDIT-kysely​Edellinen sivu

  

Päivitetty  20.9.2019