Alkoholin käyttö

Kohtuullinen alkoholin käyttö ei ole diabetesta sairastavalle sen vaarallisempaa kuin muillekaan. Miesten ei kuitenkaan tulisi käyttää alkoholia enempää kuin noin kaksi annosta ja naisten enempää kuin yksi annos päivässä - eikä kumpienkaan joka päivä

​​​
Alkoholin käytöstä pidättäytymistä suositellaan raskaana oleville sekä niille diabetesta sairastaville, joilla on sairastettuja haima- tai maksatulehduksia, vaikea rasvamaksa tai maksan vajaatoiminta (maksakirroosi), vaikea hermovaurio eli neuropatia tai alkoholiriippuvuus.

Alkoholia käyttävän pitää pystyä huolehtimaan itsestään ja diabeteksen hoidosta.

Alkoholin vaikutus verensokeriin

Alkoholin vaikutus verensokeriin riippuu alkoholin määrästä ja laadusta sekä sen suhteesta ruokailuun. Ruokailun yhteydessä nautittavilla viinin alkoholin kohtuuannoksilla (2–3 ravintola-annosta) ei ole merkittävää vaikutusta verensokeriin.

Jos käyttää alkoholia, niin kannattaa valita mietoja ja vähäsokerisia juomia, joita ovat esimerkiksi oluet, kuivat ja puolikuivat siiderit ja miedot viinit. Erittäin runsaasti sokeria sisältäviä juomia, kuten makeita viinejä ja liköörejä, on syytä välttää.

Alkoholi estää sokerin uudismuodostusta maksassa. Siksi alkoholin käyttö ilman samanaikaista ruokailua voi johtaa liian alhaiseen verensokeritasoon insuliinia tai insuliinin-eritystä lisääviä diabeteslääkkeitä käytettäessä. Alkoholin vaikutuksen alaisena liian matalasta verensokerista toipuminen huonontuu ja hypoglykemia voi jatkua pitkään. Verensokerin liiallisen laskun vaara lisääntyy jo lievässä päihtymystilassa.

Runsas alkoholin käyttö siis estää sokerin vapautumisen maksasta sokkitilanteessa ja estää elimistön omat korjaustoimenpiteet. Sokkikuolemat ovat harvinaisia, mutta niissä on usein mukana alkoholin käyttö.

Insuliinipistosten unohtaminen alkoholin käytön yhteydessä voi myös johtaa insuliinipuutokseen ja happomyrkytyksen kehittymiseen.

Liiallinen alkoholin käyttö

Mitään yleistä alkoholin turvallisen käytön ylärajaa ei voida määrittää. Alkoholin vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Diabeteksen ja sen hoidon lisäksi esimerkiksi sukupuoli ja ikä vaikuttavat siihen, miten elimistö reagoi alkoholiin ja milloin alkoholinkäytöstä voi koitua terveyshaittoja. Tästä johtuen alkoholinkäytön riskirajat vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaan.

Alkoholin ongelmakäytöstä on kysymys silloin, jos juomiseen liittyy huomattava riski saada alkoholin aiheuttama haitta. Alkoholin käyttö voi siis olla liiallista, vaikka siihen ei liittyisi riippuvuutta.

Ongelmakäyttö voidaan jakaa kolmeen tasoon: riskikäyttö, haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus.

Alkoholin riskikäytön rajat

Terveen työikäisen aikuisen riskikäytön raja ylittyy, jos juodaan kuvassa näkyvä määrä tai enemmän kerralla, päivässä tai viikossa. Nuorten (alle 18-v.) ja raskaana olevien ei tule käyttää lainkaan alkoholia. K​eskiolutpullo (⅓ l) vastaa yhtä alkoholiannosta. Mietona viininä annos on 12 cl, väkevänä alkoholijuomana 4 cl, ks. myös. 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

on maailman terveysjärjestön kehittämä testi, jolla arvioidaan alkoholin käyttöä ja siihen liittyviä riskejä. Kyselyn avulla voi selvittää omaa alkoholin käyttöään ja sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu.​

Kyselyiden ja haastattelun lisäksi alkoholin riskikäytön vaikutusta elimistössä voidaan tutkia laboratoriokokeilla. Näitä ovat

  • desialotransferiini-testi (S-CDT)
  • maksan toimintakoe eli glutamyltrasnferaasi (S-GT)
  • verihiutaleiden eli trombosyyttien mittaus (B-Tromb)
  • veren punasolujen tilavuusmittaus (E-MCV).

Hyvä hetki alkoholinkäytön vähentämiselle ja lopettamiselle on silloin kun mielessään on ajatellut, että juomista pitäisi vähentää. Ajatuksia on jo voinut herättää myös se, että läheiset ja hoitopaikka ovat huolissaan alkoholin liikakäytöstä. Haasteelliselta alkuun voi tuntua ongelman puheeksi ottaminen.

Hoitopaikan järjestämä lyhytneuvonta voi olla yksi motivointikeino, jossa voi auttaa jo yksi keskustelukerta. Tavoitteena lyhytneuvonnalla on vähentää liiallista alkoholin kulutusta.

Muualla Terveyskylässä

Tee Audit​-testi Mielenterveystalon-sivustolla.  
Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  20.9.2019