Yleistä valmistautumisesta toimenpiteisiin

​​​

​Diabetesta sairastavan leikkausten ja toimenpiteiden aikainen hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden tarvittavan ravinnotta olon pituus, mahdollinen suoliston tyhjennys sekä toimenpiteen kesto. ​

Leikkaus on elimistölle stressitila, joka nostaa verensokeria. Leikkausten lisäksi myös erilaiset toimenpiteet voivat jännittää ja vaikuttaa stressihormonien kautta verensokeritasoa nostavasti. Diabeteksen hoitoon vaikuttaa se, miten suuresta toimenpiteestä on kyse ja mikä diabeteksen hoitomuoto on käytössä. Jos toimenpide on ennalta suunniteltu, on tärkeää saada verensokeri hyvälle tasolle jo ennen toimenpidettä.

Diabeteksen lisäsairaudet, kuten munuaisten vajaatoiminta ja sydän- ja verisuonisairaudet lisäävät leikkauksiin liittyviä riskejä. Leikkauksen ja toimenpiteen hyödyt ja mahdolliset haitat mietitään tarkoin. Ennen leikkausta tehdään tilannearvio ja tarkistetaan kaikki lääkitykset.

Sokeritasapainon merkitys

Korkea verensokeritaso hidastaa haavojen paranemista ja lisää tulehdusriskiä. Ennen ennalta suunniteltua leikkausta tai toimenpidettä tulisi verensokeritasapainon olla mahdollisimman hyvä. Sokerihemoglobiinin taso alle 64 mmol/mol (= 8.0 %) on vielä hyväksyttävissä, mutta korkeammalla verensokerin tasolla tulee leikkauksen siirto mietittäväksi. Verensokeri aamulla ja ennen aterioita tulisi olla tasolla 5–10 mmol/l ja aterian jälkeen alle 12 mmol/l.

Päivystystoimenpiteet joudutaan tekemään riippumatta sokeritasapainosta, mutta tällöinkin verensokeria hoidetaan ja seurataan tehokkaasti toimenpiteen aikana ja sen jälkeen.

Verensokeria seurataan yleensä 1–2 tunnin välein leikkauksen tai toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Riippuen leikkauksen kestosta, insuliinia annetaan joko pistoksina tai suoraan laskimoon sokeritipan lisäksi.

Insuliinihoidon periaatteet

Pitkävaikutteinen perusinsuliini (degludek, detemir ja glargin) pistetään normaalisti. Keskipitkävaikutteisen NPH-insuliinin annosta voi olla tarpeen hieman pienentää ennen toimenpidettä. Suoliston tyhjentämistä edellyttävien toimenpiteiden yhteydessä sovitaan etukäteen tarvittavasta insuliinin vähentämisestä.

Ravinnotta oloa edellyttävät toimenpiteet pyritään tekemään heti aamulla. Verensokeri mitataan aamulla ja sitten vähintään kahden tunnin välein. Mikäli verensokeri on alle 4 mmol/l tai tutkimuksen jälkeen ei saa syödä useaan tuntiin, laitetaan laskimoon kanyyli, josta annostellaan sokeripitoista nestettä suoraan laskimoon.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  27.2.2018