Suolen tyhjennystä edellyttävät tutkimukset

Perusteellista suolen tyhjennystä tarvitaan suolen tähystys- ja varjoainetutkimuksissa.

Tavallisin aihe suolen tyhjennykselle on paksusuolen tähystys eli colonoskopia tai suolen varjoainekuvaus. Toimenpiteen tekevä hoitoyksikkö antaa kirjalliset ohjeet tutkimukseen valmistautumisesta, edeltävästä kevennetystä ruokavaliosta ja suolen tyhjennyksestä.

Riippuen käytettävästä tyhjennystavasta, nestemäistä ravintoa käytetään ½–2 vuorokauden ajan ennen tutkimusta. Sen lisäksi otetaan suolen tyhjenemistä edistäviä valmisteita ja nesteitä.

Ruokavalio- ja tablettihoitoinen diabetes

Ruokavaliohoitoisessa diabeteksessa tyhjennys ei yleensä aiheuta ongelmia. Tablettihoidossa, riippuen käytetystä lääkityksestä, verensokeri voi laskea nestepaaston aikana liian alas. Diabetesta hoitavan lääkärin tai tutkimuksen suorittavan lääkärin kanssa kannattaa sopia etukäteen mahdollisesta tablettilääkityksen vähentämisestä tai tauotuksesta tyhjennyksen aikana.

Insuliinihoitoinen diabetes

Insuliinia käyttävän henkilön tulee etukäteen sopia diabetesta hoitavan lääkärin kanssa mahdollisesta insuliinin vähentämisestä. Nestepaaston aikana juotavan nesteen pitää sisältää myös hiilihydraattia. Verensokeria mitataan 2¬–4 tunnin välein.

Perusinsuliinin annostusta saatetaan joutua jonkin verran vähentämään. Monipistoshoidossa olevat henkilöt voivat tyhjennyspäivänä annostella pikainsuliinia verensokerin mukaan korjausannoksina.


Edellinen sivu

  

Päivitetty  27.2.2018