Leikkaukseen valmistautuminen

Diabeteksen hoitoon leikkauksissa vaikuttavat diabeteksen tyyppi, hoitomuoto sekä se, kuinka suuresta ja pitkästä leikkauksesta on kyse. Verensokerin hoitokäytännöt leikkauksen aikana vaihtelevat hoitopaikasta riippuen.

​​
Tärkeää on, että leikkaukseen valmistautuva henkilö tietää itse, miten hänen pitää menetellä lääkityksensä suhteen ennen sairaalaan tuloa. Sen vuoksi leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti jo hyvissä ajoin ennen toimenpidettä. Tavanomaiset lääkkeet voivat yleensä olla käytössä toimenpideaamuun saakka, ellei hoitoyksikkö toisin ohjeista.

Isommissa leikkauksissa diabetesta sairastava otetaan sisälle sairaalan vuodeosastolle jo leikkausta edeltävänä päivänä. Tällöin nukutuksesta vastaava lääkäri yleensä tapaa hänet. Leikkausajankohta pyritään ajoittamaan aamuun, jotta leikkauksen jälkeinen seuranta-aika saman päivän aikana jää pidemmäksi. Nukutuksesta vastaava lääkäri antaa ohjeet diabeteksen hoidosta ennen leikkausta, sen ajaksi ja sen jälkeen. Siinä vaiheessa, kun henkilö itse kykenee mittaamaan verensokerin ja pystyy syömään normaalisti, voi hän taas ottaa itse vastuuta omasta insuliinihoidostaan.

Ruokavalio- tai tablettihoitoisen leikkaus

Ruokavaliohoitoisen diabetesta sairastavan henkilön leikkauksissa ei yleensä tarvita muita erityistoimenpiteitä, kuin verensokerin mittaus 1-2 tunnin välein leikkauksen tai toimenpiteen aikana. Jos verensokeritaso on korkea, annetaan pikainsuliinia pistoksena ihon alle.

Tablettihoitoinen henkilö jättää leikkauspäivän aamulla diabeteslääkkeet ottamatta. Jos hoitona on pitkävaikutteinen sulfonyyliurea, sitä ei oteta enää leikkausta edeltävänä päivänä.

Tablettihoitoiselle aloitetaan leikkauspäivän aamuna glukoosipitoisen nesteen tiputus laskimoon ja verensokeria seurataan leikkauksen aikana tunnin välein. Jos verensokeritaso on korkea, annetaan leikkauksen aikana pikainsuliinia pistoksena tai aloitetaan insuliini-infuusio laskimoon.

Leikkauksen jälkeen verensokeria mitataan 1–2 tunnin välein. Kun henkilö saa jälleen syödä normaalisti ja insuliinin tarve on alle 20 yksikköä vuorokaudessa, hän voi palata entiseen lääkitykseensä.

Jos kyseessä on hyvin suuri leikkaus, voidaan leikkauspäivän aamusta alkaen antaa insuliinia myös suoraan laskimoon.

Insuliinihoitoisen leikkaus

Insuliinihoidon suhteen on olemassa kaksi eri käytäntöä. Tavanomaisin käytäntö on se, että leikkauspäivän aamuna jätetään pitkävaikutteinen insuliini kokonaan pistämättä ja aloitetaan insuliinin ja glukoosin infuusio laskimoon. Verensokeria seurataan tunnin välein ja insuliinin infuusionopeutta muutetaan verensokerin perusteella.

Toinen, perinteisempi käytäntö, on antaa leikkauspäivän aamuna normaali pitkävaikutteisen insuliinin annos. Jos käytössä on keskipitkävaikutteinen NPH-insuliini, annetaan leikkauspäivän aamuna vain puolet normaalista annoksesta. Lisäksi aloitetaan glukoosipitoisen nesteen tiputus laskimoon, seurataan verensokeria tunnin välein ja tarvittaessa annostellaan leikkauksen aikana pikavaikutteista insuliinia lihakseen kahden tunnin välein.

Leikkauksen jälkeen seurataan verensokeria 1–2 tunnin välein. Myöhemmin, kun henkilö saa jälleen syödä normaalisti, palataan normaaliin ihonalaiseen insuliinin annosteluun. Verensokeria mitataan 2–4 tunnin välein, ja tarpeen mukaan annostellaan pikainsuliinia korjausannoksin sen lisäksi mitä syöminen vaatii.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  15.8.2018