Yleistä ajoterveydestä

​​Diabetes ei estä ajokortin saamista, jos haettavaan ajokorttiluokkaan liittyvät terveysvaatimukset täyttyvät. Myös ammattiajokortin saaminen on edellytysten täyttyessä mahdollista. Ajoterveyttä arvioidaan aina yksilöllisesti, kaikki sairaudet ja niiden lääkehoito sekä muu toimintakyky huomioiden. Lääkärin lausunto ajoterveydestä tarvitaan, kun haetaan tai uusitaan ajokorttia tai halutaan korottaa ajokorttiryhmää.

Insuliinihoitoa käyttävän henkilön kykyä kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti saattaa heikentää matalaan verensokeriin liittyvä toimintakyvyn ja arvostelukyvyn häiriö sekä riski äkilliselle tajunnan tason heikentymiselle. Myös liian korkea verensokeri heikentää tarkkaavaisuutta ja väsyttää. Muut sairaudet ja niiden hoito sekä diabeteksen lisäsairaudet, erityisesti sydän- ja verenkiertosairaudet, voivat vaikuttaa ajoterveyteen.

Jos diabetesta hoidetaan lääkkein (esim. tabletit, insuliini), ajoterveyttä seurataan säännöllisesti, yleensä diabeteksen hoitoon liittyvien lääkärintarkastusten yhteydessä.

Diabetesta sairastavan pitää ymmärtää verensokerin liiallisen laskun riskit liikenteessä ja hänen tulee ymmärtää verensokerin seurannan tärkeys. On tärkeää tunnistaa omat matalan verensokerin oireet sekä osattava reagoida verensokerin liialliseen laskuun.


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  27.2.2018