Terveystarkastus ajokorttia varten

Ajokorttiluvan myöntää TRAFI. Lääkärin lausunto ajoterveydestä tarvitaan, kun haetaan ensimmäistä ajokorttia tai ajokorttiluokan korotusta sekä kun ajokorttia uudistetaan 70 vuoden ikäisenä.

Ajoterveystarkastukset koskevat pääsääntöisesti tilanteita, joissa haetaan ensimmäistä ajokorttia, korotetaan ajokorttiryhmää ryhmästä 1 ryhmään 2 tai uudistetaan ajokorttia 70 vuoden ikäisenä tai vanhempana. Lisäksi ajo-oikeuden säilyttämiseksi ryhmän 2 osalta tulee lääkärinlausunto toimittaa kahden kuukauden sisällä siitä, kun henkilö täyttää 50 vuotta.

Ajokorttiluvan myöntää TRAFI, jonka verkkosivuilta löytyvät ohjeet ajokortin hakemiseksi. Ajokorttilupa voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää haettavan ajokorttiluokan yleisten edellytysten lisäksi asetuksella säädetyt terveysvaatimukset, ja jota ei alkoholin tai muun huumaavan aineen väärinkäytön vuoksi pidetä liikenteessä vaarallisena kuljettajana.

Ajokortin saamisen jälkeen lääkäri arvioi hoidossaan olevan henkilön ajoterveyttä normaalien vastaanottokäyntien yhteydessä ja kirjaa terveysedellytysten täyttymisen potilasasiakirjoihin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki ajoterveyteen vaikuttavat sairaudet ja näiden hoito, päihteiden käyttö, vammat ja terveydentilan muutokset sekä niiden yhteisvaikutus.

Diabeteksen suhteen selvitetään erityisesti

  • Kuinka monta kertaa päivässä verensokeri mitataan tai skannataan?
  • Onko esiintynyt vakavia, toisen apua vaatineita hypoglykemioita?
  • Ovatko liian matalan verensokerin varoitusoireet tallella ja millä verensokerin arvolla ne tuntuvat?
  • Mikä on pitkäaikaista sokeritasoa kuvaavan sokerihemoglobiini HbA1c arvo?
  • Kuinka paljon liian korkeita verensokereita esiintyy?
  • Millainen on näkö ja näkökenttien laajuus?

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018