Laboratorioon

Diabetes ja sen hoito on huomioitava laboratoriotutkimuksia suunnitellessa. Ravinnotta oloa edellyttävät laboratoriotutkimukset suositellaan tehtäviksi heti aamulla.

Useimmat tavalliset laboratoriotutkimukset eivät vaadi ravinnotta oloa. Tutkimukset määrännyt hoitoyksikkö ilmoittaa tuleeko tutkimuksiin varautua paastoamalla eli olemalla syömättä ja juomatta vähintään 10 tuntia.

Diabetesta sairastavan tavallisista seurantakokeista lähinnä veren rasva-arvot ja, jos halutaan erikseen tutkia laboratoriossa, paastoverensokeri vaativat ravinnotta oloa. Sokerihemoglobiini HbA1c kokeeseen ei tarvitse olla ravinnotta.

Omat tablettilääkkeet voi ottaa aamulla normaalisti, ellei hoitoyksikkö toisin ohjeista.

Pääsääntöisesti laboratoriotutkimukset voidaan insuliinihoitoisella ottaa niin, että edellisenä päivänä perusinsuliini pistetään normaalisti. Jos käytössä on monipistoshoito, niin aamulla syödään kevyt aamupala sekä pistetään sitä vastaava määrä pikainsuliinia.

Mikäli tutkimus edellyttää ravinnotta oloa, edellisen päivän tai illan perusinsuliini pistetään normaalisti. Tutkimukset tulee suunnitella tehtäväksi heti aamulla. Tutkimukseen mennään ravinnotta, ja aamupala syödään ja sitä vastaava pikainsuliini annostellaan vasta laboratoriotutkimusten jälkeen.

Jos verensokeri laskee ravinnotta ollessa aamulla herkästi liian matalalle, kannattaa tarkistaa, ettei perusinsuliinia ylipäätään ole liikaa. Jos on tarpeen, esim. laboratorioon matkustamista tai odottamista ajatellen, vähentää edellisen päivän tai illan perusinsuliinia, niin sekin on mahdollista. Sopiva vähennys on yksilöllinen, esimerkiksi 5 - 10 %.

Yleisohjeita laboratoriotutkimuksiin

Jotkut laboratoriotutkimukset edellyttävät paastoa eli ravinnotta oloa 10–14 tunnin ennen näytteenottoa. Tutkimuspäivän aamuna voi juoda lasillisen vettä.

Jotkut laboratoriotutkimukset edellyttävät näytteenottoa tiettyyn kellonaikaan. Esimerkiksi kilpirauhaskoe P-TSH pitää ottaa aamupäivällä ennen mahdollisen kilpirauhaslääkkeen ottoa.

Alkoholin käyttöä näytteenottoa edeltävänä päivänä ja näytteenottoaamuna on vältettävä.

Omat lääkkeet voi ottaa normaalisti näytteenottoaamuna, ellei muuta ole ohjeistettu.

Älä rehki ennen tutkimusta.

Tule laboratorioon noin 15 minuuttia ennen näytteenottoa, jotta verenkierto ehtii tasaantua.

Valmistautuminen vaikuttaa tutkimustulosten luotettavuuteen ja tulkintaan.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018