Pumppuhoidon seuranta

​​

Pumpun asetuksiin ja käyttöön liittyvät tiedot puretaan ennen vastaanottoa tietokoneelle, jolloin niitä voidaan tarkastella näytöllä tai tulosteesta. Suositeltava käytäntö on, että pumpun käyttäjä purkaa tiedot itse etukäteen kotona pilvipalvelimelle.

Pumpun tiedoista tarkastellaan kanyylin vaihtotiheyttä, insuliinin ja hiilihydraattien vuorokautista kokonaismäärää ja niiden vaihtelua sekä erikseen perusinsuliinin eli basaalin ja ateriainsuliinin eli bolusten osuutta. Lisäksi tarkastellaan korjausinsuliinin tarvetta ja annosoppaan ehdotusten osuvuutta aterioilla.

Ohjelma laskee verensokerin mittauksista ja glukoosisensoroinnista verensokerin keskiarvoa, verensokerin tavoitealueella vietettyä aikaa ja verensokerin vaihteluun liittyviä lukuja.

Jos pumppuannostelusta huolimatta hoitotavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, niin tehostetun ohjauksen lisäksi glukoosisensoroinnin avulla voidaan etsiä hoidon ongelmakohtia ja miettiä niihin ratkaisuja.

Omahoidossa ja seurannassa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko esiintynyt liian matalia verensokereita eli hypoglykemioita?
  • Onko esiintynyt vakavia hypoglykemioita, joista selviytymiseen on tarvinnut toisen henkilön apua?
  • Onko ollut happomyrkytyksen oireita, onko tarvinnut mitata ketoaineita?
  • Onko ollut rohkeutta kokeilla pumpun eri toimintoja vaihtuvissa tilanteissa?
  • Onko insuliiniannostelua muuttamalla ollut mahdollista ennakoida tilanteita?
  • Onko pumppu helpottanut päivittäistä​ omahoitoa ?


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018