Pumppuhoidon aloitus

Hoito aloitetaan ja sitä seurataan asiaan perehtyneessä hoitoyksikössä.

​​​

Jos henkilö ei ole ennestään hoidossa tyypin 1 diabeteksen hoitoon erityisperehtyneessä hoitoyksikössä, tekee hoitava lääkäri lähetteen pumppuhoidon arvioon. Vastaanotolla selvitetään nykyisen hoidon ongelmakohdat ja mihin asioihin pumppuhoidolla halutaan korjaantumista tai helpotusta.

Pumpun käyttäjä ja hoitohenkilökunta asettavat yhteisesti hoidolle tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Ennen pumppuhoidon aloitusta tehdään yleensä glukoosisensorointi. Aikaisemmasta hoidosta tarvitaan riittävästi tietoa pumpun säätöjen asettamista varten. Siksi edeltävästä hoidosta kannattaa olla kirjattuna riittävästi merkintöjä. Pumppuhoidossa tarvittava insuliinimäärä on yleensä jonkin verran pienempi kuin monipistoshoidossa.

Pumpun aloitukseen kuuluu ”kuivaharjoittelu” eli pumpun toimintoihin ja painikkeisiin tutustutaan kotona samalla kun monipistoshoito vielä jatkuu. Perusasioita ovat insuliinisäiliön laitto ja vaihto ja kanyylin valmistelu, vuorokautisen perusinsuliininannostelun asettaminen, asetusten tarkistaminen ja muuttaminen, ateria-annoksen eli boluksen annostelu tilanteeseen sopivalla annostelutavalla ja annosoppaan asetusten arviointi ja tarvittaessa muuttaminen.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  6.8.2018