Pistovälineet

Pistosvälineiden valinnalla insuliinin pistäminen pyritään saamaan mahdollisimman vaivattomaksi. Välineiden valintaan saa ohjausta omalta hoitajalta.

​​​

Insuliinin pistämiseen tarvitaan insuliinia sisältävä pistosväline ja neulat. Insuliini on esitäytetyssä insuliinikynässä tai insuliinikynässä vaihdettavissa insuliiniampullissa. Insuliinikynän lisäksi tarvitaan kynään sopivat neulat, joita on eripituisia. Insuliinia voidaan pistää myös ainoastaan insuliinin pistämiseen tarkoitetulla insuliiniruiskulla, jossa on neula valmiina.

Insuliinin pistosvälineet ovat maksuttomia hoitotarvikkeita. Pistosvälineet saa hoitopaikan tekemän hoitovälinelähetteen perusteella oman kunnan hoitovälinejakelusta.

Insuliini ostetaan apteekista, ja sitä varten tarvitaan lääkärin kirjoittama sähköinen lääkeresepti. Kelan erityiskorvattavuuden hakemiseen insuliinihoidosta tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto.

Insuliinikynän neulan valinta

Insuliinin pistämiseen tarvittavia insuliinikynän neuloja on eripituisia. Suositeltavat pituudet ovat 4-6 mm. Neulan pituuden valintaan vaikuttaa rasvakudoksen määrä. Insuliiniruiskuja on myös saatavilla eripituisilla neuloilla ja annosteluasteikoilla.

Sairaaloissa ja kotihoidossa suositellaan käytettäväksi turvakynäneuloja, joiden suojamekanismi estää pistostapaturmia. Turvakynäneuloilla voi pistää vain yhden kerran.

Insuliinikynän valinta

Esitäytetyssä insuliinikynässä on valmiina insuliinia 3 ml. Kun esitäytetty kynä loppuu, tai kun sen käyttöaika umpeutuu, otetaan uusi kynä käyttöön. Apteekista kynät ostetaan viiden kynän paketeissa.

Monikäyttökynässä on vaihdettava insuliiniampulli. Ampulleissa insuliinia on 3 ml. Monikäyttökynät ovat insuliinikohtaisia eli tietylle insuliinivalmisteelle täytyy olla insuliinin valmistajan oma ampullikynä. Apteekista ampullit tulevat viiden ampullin paketeissa. Insuliiniampullit tarvitsevat apteekkiin oman reseptin. Joissain ampullikynissä on myös muistitoiminto. Tällöin kynästä näkee, milloin edellinen insuliiniannos on otettu. Monikäyttökynä luovutetaan hoitotarvikejakelusta tai sen voi myös itse ostaa maahantuojalta.

Insuliinikynien annostelu on usein yhden yksikön välein, mutta saatavilla on myös puolen yksikön välein annosteleva ampullikynä. Insuliinikynissä annos asetetaan kynän päästä ja asetettu annos näkyy annosikkunasta. Insuliinikynän annosteluun ei voi asettaa enempää kuin mitä kynässä ja ampullissa on insuliinia jäljellä.

Erilaisiin insuliinikynämalleihin ja niiden ominaisuuksiin voi tutustua maahantuojien sivuilla.

Injektiopullossa insuliinia on 10 ml. Näitä käytetään usein sairaaloissa, jolloin pullosta otetaan insuliiniruiskulla insuliinia. Injektiopullosta voi insuliinipumppua käyttävä täyttää insuliinipumpun ampullin.

Insuliinien vahvuus

​Insuliinien vahvuus Suomessa on yleisimmin 100 yksikköä/ml. Vahvuus on aina merkitty kynään, ampulliin ja pulloon. Ulkomailla insuliinia hankittaessa on hyvä tarkistaa sen vahvuus.

Käytössä on myös eri vahvuudella olevia insuliineja esitäytetyissä insuliinikynissä. Näiden vahvuus on 300 yks/ ml tai 200 yks/ml. Näistä esitäytetyistä, eri vahvuudella olevista, insuliinikynistä ei saa koskaan vetää insuliinia erilliseen insuliiniruiskuun.

Insuliinien säilyttäminen

Käytössä olevaa insuliinia säilytetään huoneenlämmössä alle +30 asteessa, suojassa auringonvalolta ja lämmöltä. Insuliini säilyy oikein säilytettynä 4-6 viikkoa. Tarkan käyttöajan voi tarkistaa insuliinin pakkausselosteessa. Jos epäilee insuliinin tehon heikentyneen, tulee ottaa uusi jääkaapissa säilytetty insuliini käyttöön.

Käyttöä odottavat kynät säilytetään omassa pakkauksessaan jääkaapissa (+2-8 asteessa), ei kuitenkaan lähellä pakastuslokeroa, sillä insuliini ei saa jäätyä. Insuliinia voidaan käyttää kynässä tai ampullissa merkittyyn viimeiseen päivämäärään saakka, kun se jääkaapissa on säilytetty oikeassa lämpötilassa. Jos insuliini jäätyy tai on yli +50 asteessa, se tuhoutuu välittömästi.

Matkustaessa, retkeillessä tai, jos työskentelee ulkona pakkasessa tai kuumuudessa insuliinin mukana kuljettamisessa täytyy huomioida insuliinin säilytys- ja kuljetuslämpötila. Pakkasella insuliini on jäätymiseltä suojaamiseksi hyvä kuljettaa vaatteiden alla lähellä ihoa.

Helteellä ja kuumassa insuliinia on hyvä säilyttää pakkauksissa, joissa se ei lämpenen liikaa. Hoitovälineiden mukana kuljettaminen on hyvä suunnitella etukäteen. Lääkkeille tarkoitettuja kylmäpakkauksia voi hankkia apteekeista, nettikaupasta tai diabetesyhdistysten kautta. Säilyvyydestä ja säilyttämisestä erityistilanteissa neuvoja voi kysyä myös insuliinin valmistajalta.

Käytettyjen pistosvälineiden ja insuliinin hävittäminen

Vanhentuneet tai käytöstä poistuneet insuliinit voi viedä apteekkiin hävitettäväksi. Tyhjentyneen esitäytetyn kynän ja tyhjentyneet ampullit voi hävittää energiajätteen mukana.

Neulojen hävittämisessä noudatetaan jokaisen kunnan jätehuoltosääntöjä. Jos kunnan ohjeita ei neulojen hävittämisestä ole, neulat voi kerätä korkilla suljettavaan purkkiin, jonka voi hävittää sekajätteen joukossa. Neula kannattaa taittaa tai katkaista erillisellä neulankatkaisijalla. Käytettyjä​ neuloja varten on joissakin apteekeissa astia neulajätteitä varten.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  27.12.2018