Pistospaikat ja insuliinin imeytyminen

Pistospaikoilla tai insuliinipumppuhoidossa kanyylipaikoilla on insuliinin imeytymiseen ja tehoon suuri vaikutus. Jos insuliinia pistetään aina samaan kohtaa, tai kanyylia pidetään samassa kohdassa, siihen syntyy rasvakudoksen kovettuma ja paksuuntuma. Kovettumasta insuliini imeytyy epätasaisesti ja huonosti. Kovettumaa sanotaan lipohypertrofiaksi tai ”lipoiksi”.

Insuliinin imeytyminen voi vaihdella pistopaikasta riippuen paljon, vaikkei olisi havaittavia kovettumia. Epätasainen ja huono insuliinin imeytyminen on tavallinen syy voimakkaasti vaihtelevaan verensokeriin ja liian korkeaan verensokerin tasoon. Kun verensokerin taso vaihtelee, tarkistetaan aina myös pistos- tai kanyylipaikat, sekä insuliinin pistostekniikka.

Pistospaikkojen tarkastaminen

Jotta voitaisiin vähentää imeytymisestä johtuvat verensokerin vaihtelut, insuliinin pistospaikat ja insuliinipumpun kanyylipaikat tarkistetaan säännöllisesti vastaanotoilla. Tunnustelemalla pistospaikkoja löydetään kovettumat, joita ei silmin havaita. Pistospaikkojen kuntoa voi seurata myös itse ja huolehtia ettei kovettumia pääse syntymään. Tärkeintä on pistospaikojen kierrättäminen ja neulan vaihtaminen joka pistolle.

Jo syntynyt kovettuma ja paksuuntunut kohta jätetään pistoksilta kokonaan rauhaan useamman kuukauden ajan, jopa vuosia.

Pistospaikkoja ovat vatsan alue, reisien ulkosyrjät ja pakaroiden yläosat.

​​

Vatsan alueelle pistetään laajasti, mutta kuitenkin niin, että navan ympärille jätetään kahden sormen leveyden verran aluetta, jolle ei pistetä insuliinia. Insuliinin imeytyminen eri pistoskohdista vaihtelee. Yleensä nopeampi vaikutus tulee vatsan alueelta, joten pikavaikutteinen insuliini pistetään usein vatsan alueelle. Pitkävaikutteinen insuliini pistetään reisien, pakaroiden tai vatsan alueelle.

Pistoskohdan lämpö ja verenkierto vaikuttavat imeytymiseen. Niinpä saunominen, liikunta tai ihon hierominen nopeuttavat imeytymistä. Insuliinin imeytymiseen ja vaikutukseen pistospaikoilla ja niiden kunnolla on suuri merkitys, ja tästä syystä pistospaikat tarkistetaan säännöllisesti.

​​

Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.11.2018