Insuliinivalmisteet

​​

Insuliinivalmisteet vaikuttavat yksilöllisesti, joten insuliinihoitoa suunniteltaessa tai hoitoa muutettaessa on tärkeää löytä juuri henkilön omaan  päivärytmiin sopivin vaihtoehto. Insuliinivalmisteet voidaan jaotella erilaisin perustein:

  • Vaikutusajan perusteella pikavaikutteisiin, lyhytvaikutteisiin, pitkävaikutteisiin sekä sekoiteinsuliineihin
  • Kemiallisen rakenteen ja valmistustavan perusteella ihmisinsuliineihin ja insuliinijohdoksiin (eläinperäisiä insuliineja on hyvin vähän enää käytössä)
  • Käyttöperiaatteen perusteella perus- ja ateriainsuliineihin

Diabetesta sairastavan on hyvä tuntea käytössä olevien insuliiniensa vaikutusaika ja –tapa sekä annostelun periaatteet. Näin insuliinihoito olisi helpompi toteuttaa entistä joustavammin.

Perusinsuliini

Perusinsuliinilla pyritään turvaamaan jatkuva insuliinin tarve etenkin yöllä ja aterioiden välillä, joten pistoshoidossa pitkävaikutteiset insuliinivalmisteet ovat toimivin vaihtoehto. Perusinsuliinin annostelun pitäisi jatkua keskeytyksettä kaikissa tilanteissa.

Insuliinipumppuhoidossa perusinsuliinin tehtävän hoitaa pikavaikutteinen insuliini, jota pumppu annostelee jatkuvasti pieninä määrinä ihonalaiseen rasvakudokseen.

Ateriainsuliini

Pikainsullinit ja lyhytvaikutteiset insuliinit ovat aterioiden yhteydessä käytettyjä insuliineja. Niiden tehtävä on hidastaa verensokerin nousua aterian jälkeen. Käytännössä ateriainsuliini annostellaan syömisen yhteydessä tai korjattaessa tilapäisesti liian korkeaa verensokeria.

Insuliinipumpussa käytetään pelkästään pikavaikutteista insuliinia, jolla hoidetaan sekä insuliinin tarve ateroilla että jatkuva perusinsuliinin tarve.

Sekoiteinsuliini

Sekoiteinsuliini on insuliinivalmiste, jossa on sekä pitkävaikutteista että pikavaikutteista insuliinia. Sekoiteinsuliini pistetään aterian yhteydessä, ja sitä käytettäessä ruokamäärän, ateriarytmin ja liikunnan on oltava melko samankaltaista päivittäin.

​​Valtaosa insuliinivalmisteista on väriltään kirkkaita ja niitä ei tarvitse sekoittaa ennen pistämistä. Jos käytössä on kiteinen insuliini, sen huolellinen sekoittaminen pistosta edeltävästi on erittäin tärkeää.

Käyttämättömät insuliinivalmisteet on säilytettävä kylmässä, +2  - +8 ºC lämpötilassa. Käytössä oleva insuliini säilytetään huoneenlämmössä. On tärkeää huolehtiaa siitä, ettei insuliini pääse jäätymään eikä altistu liian korkealle lämmölle (+30 ºC). Avattuja insuliinivalmisteita ei tule käyttää valmistajan ilmoittaman käyttöajan jälkeen.

Seuraava sivu

 


 

Päivitetty