Perusinsuliini ja insuliiniannokset

Tyypin 2 diabeteksen yleisin insuliininhoitomuoto on perusinsuliinin ja muiden diabeteslääkkeiden yhdistelmähoito.

​​​​

​​​​​Perusinsuliinilla turvataan insuliinin perustarve elimistössä. Kun perusinsuliiniannos on kohdallaan, verensokeritaso pysyy vakaana eli se ei nouse eikä laske haitallisesti jonkun aterian jäädessä väliin. Oikein säädetty perusinsuliini ei vaadi välipaloja, pakkosyöntiä tai tankkaamista.

Perusinsuliinina käytetään pitkävaikutteisia insuliinivalmisteita eli degludekia (Tresiba®), detemiria (Levemir®), glarginia (Abasaglar®,Lantus®, Toujeo®) tai NPH-insuliinia (Humulin NPH®, Protaphane®). Sopiva pistosajankohta riippuu insuliinivalmisteesta ja verensokerin arvoista. Monille sopii perusinsuliinin pistos illalla, nukkumaan mennessä.

Perusinsuliinien vaikutusaika riippuu annoksesta. NPH-insuliinin vomakkain verensokeria laskeva vaikutus tulee noin 4-10 tunnin kuluttua pistämisestä, ja sen vaikutusaika on annosriippuvainen, yleensä noin 12-18 tuntia. Detemirinsuliinin vaikutusaika on yleensä hieman pidempi, 12-24 tuntia, ja glargiini-insuliinin 20-30 tuntia ja ne molemmat vaikuttavat tasaisemmin kuin NPH-insuliini. Huippuvaikutuksensa vuoksi NPH-insuliiniin liittyy hieman suurempi liiallisen verensokerin laskun (hypoglykemia) riski.​​

Insuliiniannokset

Insuliinihoidossa tavoitteena on saada aamun verensokeri pysymään pääsääntöisesti välillä 5-7 mmol/l ilman että verensokeri laskee yöllä liikaa (alle 4 mmol/). Insuliinihoitoa aloitettaessa ja annoksia muutettaessa verensokeria seurataan joka aamu heräämisen jälkeen. Ajoittain on hyvä tehdä myös ilta-aamu –parimittauksia, verensokerin yöllisen vaihtelun havaitsemiseksi.

Perusinsuliini aloitetaan yleensä kymmenen yksikön annoksella. Annosta lisätään (tai tarvittaessa vähennetään) aamuverensokerin perusteella. Jos verensokeri aamulla ennen aamupalaa on yli (tai alle) tavoitetason, insuliinin annosta lisätään (tai vähennetään) 2-4 yksiköllä (tai 10-20%) 1-2 kertaa viikossa. Oma hoitaja ja lääkäri antavat kirjalliset ohjeet insuliiniannoksen säätämiseen.

Insuliiniannokselle ei ole mitään varsinaista ylärajaa vaan sen annostelu on yksilöllisä –toisille riittää kymmenen yksikköä ja toinen saattaa tarvita yli 100 yksikköä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 

 

Päivitetty  20.11.2018