Verensokerin lääkehoidon periaatteet tyypin 2 diabeteksessa

Verensokerin vaikutusten lisäksi myös sydänterveyden ja munuaisterveyden edistäminen otetaan huomioon lääkevalinnassa.

Tyypin 2 diabeteksen hoidon perusta on ylipainon laihduttaminen, verensokerin hallintaa ja valtimoterveyttä edistävä syöminen ja liikkuminen. Osalla potilaista voidaan saavuttaa verensokerin korjaantuminen normaaliksi tehokkaalla elintapahoidolla ja noin 10 % laihduttamisella.

Verensokerin lääkehoito aloitetaan useimmilla, kun tyypin 2 diabetes todetaan. Jos verensokeri on vain hieman koholla, sokerihemoglobiini HbA1c alle 53 mmol/mol, eikä henkilöllä ole merkkejä valtimosairaudesta tai diabeteksen elinmuutoksista, voidaan tavoitella verensokerin korjaantumista tehokkaalla elintapahoidolla ja ylipainon laihduttamisella 3–6 kuukauden seurannassa.

Lääkehoito ja verensokerin hallintaa sekä laihtumista ja painonhallintaa edistävät ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat toisiaan täydentäviä. Koska tyypin 2 diabeteksen sairaudenkuva, taustalla olevat häiriöt ja sairauden eteneminen, sydämen ja munuaisten toiminta ovat yksilöllisiä, lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti. Lääkehoidossa suositaan valmisteita, jotka edistävät painonhallintaa ja eivät aiheuta liian matalaa verensokeria sekä vaikuttavat hyödyllisesti myös sydänterveyteen ja munuaisten toimintaan.

Useimmilla ensisijainen lääke on metformiini. Lääkehoitoa tehostetaan herkästi sokerinpoistajavalmisteella tai suolistohormonien vaikutusta tehostavilla tai lisäävillä valmisteilla. Pistoshoidossa ensisijainen vaihtoehto useimmille on suolistohormoni GLP-1 valmisteet. Jos verensokeria ei elintapahoidolla ja näillä lääkehoidolla saada tavoitetasolle, aloitetaan insuliinihoito.

Lääketietokeskuksen ylläpitämästä Lääkeinfo.fi – palvelusta voit hakea valmisteen kauppanimellä tarkempia tietoja sinulle määrätystä lääkevalmisteesta ja sen käytöstä.

Kaikkiin lääkevalmisteisiin liittyy yksilöllinen haittavaikutusten riski. Lääkäri arvioi lääkevalmisteen hyödyt suhteessa mahdollisiin haittavaikutuksiin ja yhteensopivuuden muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Jos epäilet lääkkeeseen liittyvää haittavaikutusta, ota yhteys omaan hoitopaikkaasi.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä