Sulfonyyliureat

Sulfonyyliureat ovat vanhemman polven diabeteslääkkeitä. Ne lisäävät kaavamaisesti insuliinin eritystä haimasta.

Sulfonyyliureoita käytetään aikuisten tyypin 2 diabetesta hoitoon toisen tai kolmannen vaiheen lääkevalmisteena yhdessä elintapahoidon ja metformiinin tai muiden verensokeria alentavien lääkkeiden tai perusinsuliinin kanssa. Niitä voidaan myös käyttää yksinään, jos metformiini tai muut verensokeria laskevat lääkevalmisteet eivät sovi.

Sulfonyyliurea tablettien käyttö on huomattavasti vähentynyt aikaisemmista vuosista Suomessa, kun uusia lääkevalmisteita on tullut käyttöön. Suomessa on myynnissä (6/2022) yksi sulfonyyliureavalmiste: glimepiridi ja erityisluvalla glibenklamidi.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä