Ateriatabletit

Ateriatabletit ovat lyhytvaikutteisia ennen hiilihydraattipitoista ateriaa otettavia tabletteja, jotka laskevat verensokeria aterian jälkeen.

​Ateriatabletteja käytetään aikuisten tyypin 2 diabetesta hoitoon toisen tai kolmannen vaiheen lääkevalmisteena yhdessä elintapahoidon ja metformiinin tai muiden verensokeria alentavien lääkevalmisteiden tai perusinsuliinin kanssa. Niitä voidaan myös käyttää yksinään, jos metformiini tai muut verensokeria laskevat lääkevalmisteet eivät sovi. Ateriatabletteja nimitetään glinideiksi.

MODY-diabetesta sairastavat on toinen tärkeä käyttäjäryhmä, jolla ateriatabletti voi elintapahoidon ohella olla riittävä hoito.

Ateriatablettien käyttö tyypin 2 diabeteksessa on vähentynyt aikaisemmista vuosista, kun uusia lääkevalmisteita on tullut käyttöön. Suomessa on kaupan (3/2021) repaglinidi ja erityisluvalla nateglinidi.

Päivitetty  29.6.2022

Kyllä