Mistä tyypin 2 diabetes johtuu?

Tyypin 2 diabetes ei ole yksi sairaus, vaan useita erilaisia diabetessairauksia, joiden taustalla on perintötekijöiden, ympäristötekijöiden ja elintapojen monimutkainen yhteisvaikutus.

​Aikaisemmin tyypin 2 diabeteksesta käytettiin nimityksiä aikuistyypin diabetes tai aikuisiän diabetes. Näistä nimitykset ovat vanhentuneet ja jääneet pois käytöstä. Tyypin 2 diabetekseen voi sairastua minkä ikäisenä tahansa, vaikkakin enemmistö sairastuukin yli 40-vuotiaana.

Tyypin 2 diabetes on monimuotoinen ryhmä energia- ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. Ulkoiset elinympäristöön ja elintapoihin liittyvät tekijät laukaisevat sairastumisen perinnöllisen alttiuden omaavilla.

Haitarin otsikkotaso2
Altistavia perintötekijöitä

Tyypin 2 diabetekselle altistavia geenejä tunnetaan useita satoja. Perintötekijät säätelevät muun muassa energia-aineenvaihduntaa, rasvan varastoitumista ja käyttöä, haima- ja rasvasolujen toimintaa, insuliinin eritystä, suolistohormoneja ja kylläisyyshormoneja.

Vanhempien tai sisarusten tyypin 2 diabetes lisää myös omaa sairastumisriskiä:

  • jos toisella vanhemmalla on tyypin 2 diabetes, oma riski on noin kaksinkertainen
  • riski on suurempi äidin puolelta
  • jos molemmilla vanhemmilla on tyypin 2 diabetes, oma riski on noin viisinkertainen
  • jos sisaruksella on tyypin 2 diabetes, oma riski sairastua on noin kolminkertainen verrattuna taustaväestöön.
Lähiperheen tyypin 2 diabetes korostaa tarvetta vaikuttaa elintavoilla ja painonhallinnalla tyypin 2 diabetesta ehkäisevästi.
Altistavia ympäristötekijöitä

Tyypin 2 diabetekselle altistavia ympäristötekijöitä ovat esimerkiksi vähäistä arkiaktiivisuutta ja liikkumattomuutta edistävä kaupunkiympäristö, työn ja vapaa-ajan muuttuminen. Myös ruokaympäristön muutokset voivat altistaa diabetekselle: annoskoot ovat suurentuneet, valmisruokailu lisääntynyt, energiatiheitä välipaloja ja naposteltavaa on tarjolla runsaasti.

Altistavia elintapoja

Tyypin 2 diabetekselle altistavista elintapatekijöistä tärkeimmät ovat painonousuun johtavat ruokailutottumukset ja vähäinen liikkuminen. Myös univaje, masennus, stressi, tulehdukset ja muut sairaudet vaikuttavat aineenvaihduntaan diabetesriskiä lisäävästi.

Useita alaryhmiä

Tyypin 2 diabeteksessa voidaan erottaa useita erilaisia alaryhmiä, joita luonnehtii vaihtelevan asteinen insuliinin erityksen ja insuliinin vaikutuksen heikentyminen eli insuliiniresistenssi:

  • osalla taustalla on ylipaino ja sen aikaansaama insuliinin tarpeen lisääntyminen ja insuliiniresistenssi
  • osalla ylipaino eli ylimääräinen rasva kertyy sisäelimiin ja johtaa maksan ja haiman rasvoittumiseen ja edelleen insuliinin vaikutuksen ja erityksen heikentymiseen
  • osalla insuliinin eritys on jo alun perin puutteellinen
  • osalla taustalla on ikääntymiseen liittyvät elimistön aineenvaihdunnan muutokset
  • osalla haiman insuliinieritys hiipuu vuosien kuluessa ja johtaa insuliinipuutokseen
tyypin 2 diabetes

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021