Tyypin 1 diabeteksen insuliinihoito

Tyypin 1 diabeteksen hoidossa tarvitaan pitkävaikutteista perusinsuliinia sekä pikavaikutteista ateriainsuliinia.

​Insuliininpuutoksen korvaushoidossa tarvitaan perusinsuliinia, joka vaikuttaa ympäri vuorokauden ja säätelee sokerin vapautumista maksasta verenkiertoon yöllä ja aterioiden välillä. Syömisen yhteydessä otetaan pikavaikutteista ateriainsuliinia aterian hiilihydraattisisällön ja ateriaa edeltävän verensokerin mittaustuloksen mukaan. Tilapäisten kohonneiden verensokeriarvojen korjaamiseen käytetään pieniä pikainsuliinin annoksia eli korjausinsuliinia.

Vastasairastuneella on yleensä jonkin verran jäljellä toimivia beetasoluja ja omaa insuliinieritystä. Aluksi saatetaan pärjätä esimerkiksi vain ateriainsuliinin pistoksilla.

Insuliinin lisähoid​ot

Sokerinpoistajalääke eli SGLT2-estäjä on hyväksytty insuliinin lisähoidoksi ylipainoisille tyypin 1 diabetesta sairastaville, jos sokeritasapaino ei ole tavoitteiden mukainen optimoidusta insuliinihoidosta huolimatta.

 

Kyllä

Päivitetty  23.4.2021