Matalan verensokerin syitä diabeteksessa

Toistuvasti matalien verensokerien syyn selvittäminen on tarpeen, jotta pystyy jatkossa välttämään vastaavaa tilannetta.

​​​Satunnaiselle matalalle verensokerille insuliinihoidossa on lukemattomia syitä. Toistuvasti matalien verensokerien syyn selvittäminen on tarpeen, jotta pystyy jatkossa välttämään vastaavaa tilannetta. Tilannetta voi selvittää parhaiten glukoosisensoroinnilla.

Verensokeri laskee alle normaalin, kun diabetesta sairastavalla on elimistössä insuliinia tarpeeseen nähden liikaa.  Liian matala verensokeri voi liittyä seuraaviin tilanteisiin:

Haitarin otsikkotaso2
Liian suuri insuliiniannos
  • Hiilihydraattien määrän yliarviointi aterialla, jolloin ateriainsuliinin annos on liian suuri ja verensokeri laskee liian matalalle aterian jälkeen.
  • Jos perusinsuliinin määrä on syystä tai toisesta noussut liian suureksi, se johtaa herkästi verensokerin laskuun alkuyöstä tai päivällä ennen aterioita sekä liikunnan yhteydessä.
  • Vahingossa pistetty liian suuri insuliiniannos tai väärän insuliinin pistäminen, esimerkiksi jos pitkävaikutteisen insuliinin sijasta pistääkin pikainsuliinia tai päinvastoin.
Ateriainsuliinin annostelu vasta syömisen jälkeen

Jos aterialla annostellaan pikainsuliini vasta syömisen jälkeen, voi verensokeri ensin nousta liian korkealle 1–2 tuntia syömisestä. Kun aterian verensokeria nostava vaikutus vähenee, voi insuliinin vaikutus vielä jatkua ja aiheuttaa verensokerin laskun 2–4 tuntia syömisestä.

Insuliinin vaihteleva imeytyminen pistokohdasta

Insuliini imeytyy verenkiertoon eri pistosalueilta eri nopeudella. Vatsan alue on nopein ja pakaran alue hitain. Ateriainsuliini kannattaa pistää säännöllisesti ja laajalti pistoalueita käyttäen vatsan alueelle. Perusinsuliini kannattaa pistää reiteen tai pakaraan. Jos reiden rasvakudos on niukka, niin perusinsuliinin voi pistää säännöllisesti vatsan sivuun.

Pistopaikan kunto vaikuttaa insuliinin imeytymiseen. Toistuvasti samaan paikkaan pistäminen voi aiheuttaa kudosmuutoksia, jotka heikentävät insuliinin imeytymistä. Kun pistospaikkaa vaihdetaan, saattaa insuliinivaikutus ollakin aikaisempaa voimakkaampi.

Lämpötilan nousu, esimerkiksi saunassa tai lämpimässä kylvyssä, nopeuttaa insuliinin imeytymistä. Samoin verenkierron kiihtyminen liikunnan yhteydessä.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Uudet tyypin 2 diabeteksen tablettilääkkeet tai suolistohormonipistokset eivät itsessään aiheuta vakavaa verensokerin laskua ilman insuliinihoitoa. Vanhemmista tablettilääkkeistä sulfonyyliurea ja ateriatabletit vaikuttavat kaavamaisesti ja voivat laskea verensokerin liian matalalle, jos niiden annos ei ole oikea suhteessa syömiseen ja liikuntaan tai jos niiden vaikutus on jostain syystä voimistunut.

Liikunta

Kestävyysliikunta kuluttaa energiaa, lisää insuliinin vaikutusta ja laskee verensokeria. Siksi liikuntaan kannattaa varautua ottamalla ylimääräistä hiilihydraattia ja/tai pienentämällä liikunnan aikana vaikuttavan ateriainsuliinin ja tarvittaessa myös perusinsuliinin annosta.

Riski pitkäkestoisen liikunnan jälkeiseen matalaan verensokeriin on suurentunut myös seuraavana yönä.

Liian vähän hiilihydraatteja

Osa varsinkin iäkkäimmistä henkilöistä annostelee ateriainsuliinia vakioannoksina. Jos aterian hiilihydraattimäärä jää pienemmäksi, laskee verensokeri. Jos syödään tavallista vähemmän hiilihydraatteja, pitää ateriainsuliinin annosta vähentää, jotta pistetty insuliini ei vaikuta liikaa.

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoidossa saatetaan käyttää suurehkoja perusinsuliinin tai yhdistelmäinsuliinin annoksia. Tällöin niiden annos on suunniteltu tavanomaisten ateriakokojen ja hiilihydraattimäärien mukaan. Jos ateria myöhästyy tai hiilihydraattimäärä on tavanomaista vähäisemmäksi, laskee verensokeri herkästi liikaa.

Alkoholin käyttö

Verensokerin laskiessa maksan sokerivarastoista vapautuu sokeria verenkiertoon. Alkoholi estää sokerin vapautumista maksasta ja alhaisen verensokerin riski suurenee.

Suurin riski verensokerin laskulle on runsaamman alkoholin nauttimisen jälkeen aamuyön ja aamun tunteina.

Matalan verensokerin oireiden tunnistaminen vaikeutuu humalatilassa ja omasta voinnista huolehtiminen ei onnistu turvallisesti.

Runsas alkoholin käyttö voi aiheuttaa vakavan hypoglykemian ja insuliinisokin.

Muut sairaudet

Toistuvan hypoglykemian taustalla voi olla myös jokin muu sairaus, joka vaikuttaa insuliinin tarpeeseen. Tällaisia ovat kilpirauhasen vajaatoiminta, lisämunuaisten vajaatoiminta ja munuaisten vajaatoiminta.

 

Kyllä

Päivitetty  15.1.2021