Useita eri diabetestyyppejä

Diabetes on yhteisnimitys ryhmälle sairauksia, joissa veren glukoosipitoisuus eli verensokeri on normaalia korkeampi. Diabetesta on useita eri tyyppejä ja alaryhmiä.

Diabeteksen jakautuminen erilaisiin alaryhmiin.Diabetes jaetaan useisiin eri tyyppeihin. Päätyypit ovat tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes. Molemmissa päätyypeissä on luonteeltaan ja hoidoltaan erilaisia alaryhmiä. Myös jotkin muut sairaudet tai muiden sairauksien hoito voivat lisätä insuliinin tarvetta tai vaurioittaa haimaa ja aiheuttaa diabeteksen. Raskausdiabetes tarkoittaa, että kohonnut verensokeri on todettu ensimmäistä kertaa rastakauden aikana.

Diabetessairaudet kehittyvät yksilöllisesti altistavan perimän, ympäristötekijöiden ja elintapojen yhteisvaikutuksesta. Eri diabetestyyppeihin voi sairastua monen ikäisenä. Tyypin 1 diabetekseen useimmat sairastuvat alle 40-vuotiaana, mutta siihen voi sairastua myös ikäihmisenä. Tyypin 2 diabetekseen useimmat sairastuvat yli 40-vuotiaana, mutta siihen voi sairastua myös nuoruusikäisenä, jopa lapsena.

raskausdiabetes; LADA-diabetes; tyypin 1 diabetes; tyypin 2 diabetes

Kyllä

Päivitetty  12.4.2022